banner


ancs

Autoritatea pentru
Coordonarea
Instrumentelor Structurale


Îmbunătăţirea capacităţii şi fiabilităţii centrului
GRID al INCDTIM
în vederea integrării acestuia in reţele
internaţionale de specialitate

Programul proiectului: Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice Axa 2 - Cercetare-Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru Competitivitate - Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT).

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Valoarea totală a proiectului este de 2.345.800 lei. Valoarea finanţării nerambursabile este de 2.000.000 lei din care 83% este finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 17% de la bugetul de stat.

Durata proiectului: 22 luni

Data începerii: 11.05.2009

Data finalizării: 10.03.2011

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere
asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.