Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

pentru Tehnologii Izotopice si

Cluj-Napoca, Romania

Autentificarea si trasabilitatea sucurilor de fructe cu ajutorul metodelor izotopice

IZOJUICE

Proiect finantat de Unitatea Executiva pentru

Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare

Programul PN II: RESURSE UMANE

Tipul proiectului: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii unei tinere echipe de cercetare independente

Cod proiect: TE-121

INCDTIM