Text Box: Obţinerea de pulsuri de attosecunde prin generarea de armonice superioare cu pulsuri laser IR asistate de radiaţie THz
Text Box: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca

Proiect finanţat de UEFISCDI

 

Programul PN II - Resurse Umane

Tipul proiectului : Proiect de cercetare Postdoctorală

Cod proiect:  PN-II-RU-PD-2011-3-0236

 

Durata proiectului: 10.2011-02.2012; 03.2013-10.2014

 

Director Proiect: Dr. Katalin Kovács

Mentor: Dr. Valer Toşa

Donat str, 67-103

Phone: 004-0264-584037  interior 194

Fax: 004-0264-420042

E-mail: kkovacs@itim-cj.ro

Contact:

INCDTIM

Copyright © INCDTIM 2014 All rights reserved