Text Box: INVESTIGAREA ELECTROZILOR RECICLAȚI DE LA BATERIA AUTO FOLOSIND TEHNICI MODERNE DE ÎMPRĂȘTIERE CU NEUTRONI

Proiect finanţat de Bugetul de Stat - MEN

Competiție lansată de UEFISCDI

Programul: PNCDI III, Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare - dezvoltare 

Subprogramul 1.1 Resurse Umane

Tipul proiectului: Proiect de mobilitate pentru cercetători

Nr. contract:  564 / 2018

Durata proiectului: aprilie 2018 - decembrie 2018

Valoarea totală  a proiectului: 22.000 lei

Director Proiect: Dr. ing. Marius RADA

 

                                       Coordonator de proiect România:

Nume:

RADA

Prenume:

MARIUS

Adresa de e-mail:

radamarius@yahoo.com; marius.rada@itim-cj.ro

 

                    Instituţia gazdă (coordonatoare) a proiectului din România:

Numele instituţiei:

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM)   

Tipul instituţiei:

Organizatie de cercetare

CUI:

13221445

Adresa instituţiei:

Str. Donat, Nr. 65-103, Cluj-Napoca, Romania

 

                          Instituţia gazdă cu accesul la infrastructura de cercetare

                                               care nu există în Romania:

Numele instituţiei:

Joint Institute for Nuclear Research, Laboratory of Neutron Physics, Dubna, Rusia.

 

Pagină web:

 http://flnph.jinr.ru/en/

                                                                                         

                

                                                       

INCDTIM

                                           

                                                     Abstract

 

Recent s-a demonstrat că reciclarea electrodului anodic şi catodic de la bateria auto poate fi realizeată la temperatură joasă printr-o metodă eco-inovativă de actualitate, cu costuri mici şi prietenoasă pentru mediu și anume metoda subrăcirii topiturii [Electrochimica Acta 268 (2018) 332-339; J. Electroanalytical Chemistry 780 (2016) 187–196;].

Doparea electrozilor reciclaţi cu CuO (cunoscut pentru îmbunătățirea conductivității electrice) şi V2O5 va influenţa semnificativ atât i. structura și microstructura electrozilor datorită comportamentului formator/modificator de reţea; cât și ii. performanţele bateriei din cauza proprietăţilor conductive .

 Investigarea structurii probelor preparate cu tehnici moderne bazate pe neutroni va aduce contribuţii importante în înţelegerea microstructurii electrozilor obţinuţi, determinarea interrelaţiei structură-proprietăți electrochimice şi va deschide noi oportunităţi pentru aplicaţii la baterii regenerabile. Performanțele electrochimice ale bateriei sunt influențate de microstructura și ”textura” electrodului folosit.