INCDTIM

Text Box: Prelucrarea computerizată a rezultatelor
măsurătorilor de cromatograf în cuplaj cu 
spectrometru de masă şi utilizarea in 
cazul unor probe biologice

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare

Contact:

Adresa: Donath str, 65-103, Cluj-Napoca, Romania

Telefon: 004-0264-584037

Fax: 004-0264-420042

E-mail: itim@itim-cj.ro

RESPONSABIL PROIECT:

Dr. Péter Végh

PARTENER STĂIN:

Instituţia  Chemical Research Center

 Hungarian Academy of Sciences