Text Box: Metodă de caracterizare a efectelor de propagare asupra pulsurilor laser ELI
PULSE-PROPAG
Text Box: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca

Proiect finanţat de Bugetul de Stat—MEN

Competiție lansată de IFA

 

Programul: PN II Capacități Modului III

Tipul proiectului : Program RO-CERN (ELI-NP)

Nr. contract:  E02/30.06.2014

 

Durata proiectului: 07.2014-06.2016

 

Director Proiect: Dr. Valer Toşa

Membrii echipei: Dr. Attila Bende, dr. Kovács Katalin, dr. Alexandra Fălămaș

Donat str, 67-103

Phone: 004-0264-584037  interior 194

Fax: 004-0264-420042

E-mail: tosa@itim-cj.ro

Contact:

INCDTIM

Copyright © INCDTIM 2014 All rights reserved

Nr. crt

Nume și prenume

Încadrare (cf. HG 475/2007)

Rolul în proiect

1

Tosa Valer

CSI

Director de proiect. El este autorul programului de simulare. El modifică părțile din cod ca să se poată implementa configurațiile specifice pentru ELI-NP.

2

Bende Attila

CSI

Cercetător cu experienșă, are expertiză în calcule ab-initio. El calculează ratele de ionizare ale gazelor moleculare reziduale în calea de transport a fascicolului laser în ELI-NP. În condițiile de intensitate laser extrem de mare, atomii și moleculele vor fi complet ionizate.

3

Kovacs Katalin

CSIII

Are expertiză în modelarea propagării pulsurilor electromagnetice în medii ionizate, precum și în modelarea interacției pulsurilor laser cu atomi. Ea utilizează codul numeric pentru a modela configurații posibile de beam transport și diagnoză relevante pentru ELI-NP.

4

Falamas Alexandra

CS

Tânăr cercetător, are expertiză în caracterizarea și dignoza pulsurilor laser cu metode experimentale. Ea ajută echipa de modelare cu informații practice despre care sunt dificultățile în caracterizarea pulsurilor laser intense, și propune locații și metode pentru măsurare / caracterizare de puls.