Achiziţii publice 2017

ACHIZIŢIE PUBLICĂ “Modernizarea spectrometrului de fotoelectroni XPS tip SPECS prin achiziţia unei Surse de radiații X cu monocromator pentru înaltă rezoluție și a unei Surse de radiație ultravioletă de înaltă rezoluție”

Anunț publicitate SEAP nr. 177725 din 02.08.2017

Anunț de participare TED 2017/S 148-307503 din 04.08.2017

Modalitate de desfășurare: Licitatie deschisă

Termen limită primire oferte: 07.09.2017 ora 16oo.

Data limită evaluare oferte: 14.09.2017 ora 18oo.

Valoare estimată: 710.000 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Formular contract

ACHIZIŢIE SERVICII AUDIT FINANCIAR EXTERN PENTRU CONTRACTE DE CERCETARE PE 2017

Anunț publicitate SEAP nr. 103699 din 23.06.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 28.06.2017 ora 10oo.

Deschiderea ofertelor: 28.06.2017 ora 14oo.

Valoare estimată: 40.550 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie servicii auditare financiară

Notă de clarificare

Formulare AUDITARE

ACHIZIŢIE STUDIU GEOTEHNIC PROSPECTIV ÎN VEDEREA STABILIRII STRUCTURII TERENULUI

Anunț publicitate SEAP nr. 103012 din 21.06.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 28.06.2017 ora 10oo.

Deschiderea ofertelor: 28.06.2017 ora 14oo.

Valoare estimată: 4.000 lei (fără TVA)

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Invitaţie Studiu Geotehnic

Plan situaţie

ACHIZIŢIE SERVICII ELABORARE PLAN TOPOGRAFIC

Anunț publicitate SEAP nr. 77697 din 24.02.2017

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 06.03.2017 ora 12oo.

Deschiderea ofertelor: 06.03.2017 ora 14oo.

Valoare estimată: 3.500 lei (fără TVA)

Durată contract: 3 luni

Invitaţie TOPO2
CONTRACT SERVICII TOPO Model
Formulare