Achiziţii publice 2018

ACHIZIȚIE "COMPUTERE PORTABILE (LAPTOP-URI)”

Anunț publicitate SEAP nr. 149049 din 15.01.2018

Modalitate de desfășurare: Achiziţie directă

Termen limită primire oferte: 19.01.2018 ora 17oo.

Valoare estimată totală: 13.600 lei

Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut

Termen de livrare: 15.03.2018

Invitaţie
Caiet de sarcini