MATERIALE POROASE PENTRU PRODUCEREA ŞI STOCAREA DE GAZE

Prepararea şi caracterizarea catalizatorilor nanostructuraţi de tipul metal/suport:

  group 1 group 1
 • Prepararea catalizatorilor metal/suport;
 • Determinarea suprafeţei specifice totale;
 • Determinarea suprafeţei specifice metalice;
 • Studii de reactivitate a suprafeţelor catalitice: Reducere la Temperatura Programată (TPR), Desorbţie la Temperatura Programată (TPD), Reacţie la Temperatura Programată (TPRea), Oxidare la Temperatura Programată (TPO), etc.
 • Studii ale suprafeţei catalitice folosind schimbul izotopic H/D.
 • group 1

Prepararea şi caracterizarea de materiale micro- şi/sau mezoporoase (structuri metal-organice, nanostructuri de carbon, materiale compozite) cu aplicaţii în:

 • Stocarea gazelor (H2, CO2, CH4, etc.)
 • Separarea – purificarea gazelor
 • Cataliza

Studiul activităţii catalizatorilor metal/suport în reacţiile de:

group 1
 • reformare (hidrocarburi, compuşilor organici oxigenaţi)
 • metanizarea CO2
 • reducerea oxizilor de azot
 • group 1

Caracterizarea capacităţii de adsorbţie/absorbţie a gazelor până la presiuni de 400 bar. Termodinamica şi cinetica adsorbţiei.

Producerea de hidrogen din metan, bio-etanol şi glicerina (catalizatori, condiţii de reacţie, rezistenţa catalizatorului la dezactivare, etc).

<< spre departament