Management şi personal

Comitetul director:

Dr. Ing. Adrian BOT - Director General

Dr. Claudiu FILIP - Director Ştiinţific

Ing. Gabriel POPENECIU - Director Tehnic

Dr. Ec. Felicia Diana NICOARĂ - Director Economic

Dr. Alina MĂGDAŞ - Şef Departament Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizica Aplicată

Dr. Ovidiu PANĂ - Şef Departament Fizica Sistemelor Nanostructurate

Dr. Ioan TURCU - Şef Departament Fizica Moleculară şi Biomoleculară

Ing. Mihai GLIGAN - Şef Departament Fizica şi Tehnologia Izotopilor

Ing. Ioan MIȘAN - Şef Atelier Microproducţie

Ing. Dumitru CHINCIȘAN - Şef Departament Mecano-Energetic

 

Consiliul de Administraţie:

Ordin provind componența Consiliului de administrație al INCDTIM Cluj-Napoca - 03.11.2015

BOT Adrian Preşedinte Director general al INCDTIM
TURCU Ioan Membru Președinte al Consiliului Științific al INCDTIM
MOISE Lucia Membru Reprezentant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare
MAN Mariana Membru Reprezentant al Ministerul Finanțelor Publice
GIBESCU Ion Membru Reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
ABRUDEAN Mihail-Ioan Membru Specialist, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, prodecan Facultatea de Automatizări și Calculatoare
ALDEA Nicolae Membru Specialist, Cercetător științific I, INCDTIM

Consiliul Ştiinţific:

Dr. Ioan TURCU - preşedinte

Dr. Alina MĂGDAŞ - vicepreşedinte

Dr. Attila BENDE

Dr. Daniel BÎLC

Dr. Gabriela BLĂNIŢĂ

Dr. Ing. Adrian BOT

Dr. Claudiu FILIP

Dr. Ştefan GERGELY

Ing. Mihai GLIGAN

Dr. Diana LAZĂR

Dr. Cristian MORARI

Dr. Cristina MUNTEAN

Dr. Ovidiu PANĂ

Dr. Stela PRUNEANU

Dr. Rodica TURCU

 

Dr. Camelia GROŞAN - supleant

Dr. Irina KACSO - supleant