CREȘTEREA CAPACITĂȚII ŞI PERFORMANŢEI INSTITUŢIONALE A INCDTIM CLUJ

(CRESC-ITIM)

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE III

INCDTIM

Acasa

Proiect finanţat de:

Ministerul Cercetării şi Inovării

 

Program:  PNCDI III, Program 1 -

Dezvoltarea sistemului naţional de

cercetare-dezvoltare

 

Subprogramul 1.2  - Performanță instituţională

 

Tipul proiectului:

 

Director de proiect: Dr. Claudiu FILIP

Nr. contract: 32PFE/19.10.2018 

Perioada proiectului: 19.10.2018 — 30.11.2020

Contact:

Dr. Claudiu FILIP - Director proiect

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tel.: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: claudiu.filip@itim-cj.ro