ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE CLUSTER TREC

 

În cadrul Adunărilor generale şi informale avute cu membrii clusterului TREC li s-a prezentat acestora  activitatea echipei executive a Clusterului TREC pe anul 2016.

De asemenea le-au fost aduse la cunoştinţă posibilităţi de aplicare la programe şi call-uri de tip Horizon 2020 şi Danube Interreg şi identificare de parteneri naţionali şi internaţionali cu care să se formeze consorţii în acest sens. Au fost făcute şi supuse spre consultare propuneri şi idei de proiecte şi colaborări pentru anul 2017 în cadrul clusterului şi cu parteneri externi.

Membrilor clusterului li s-a prezentat posibilitatea de a participa cu standuri de prezentare şi promovare a firmelor lor, în cadrul work-shopului de energie regenerabilă organizat de INCDTIM Cluj-Napoca în cadrul conferinţei PIM 2017.

Clusterul TREC, împreună cu consorţiul clusterelor din Transilvania va organiza evenimentul de match-making din cadrul Conferinţei Open Innovation 2.0 în cadrul căreia se vor realiza întâlniri între membrii clusterului şi firme din domeniu în vederea stabilirii de cooperări viitoare.

 

AGA TREC 15.03.2017

COMUNICATE

Newsletter 3

Text Box: Newsletter
Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Newsletter 1

ACTIVITĂŢI DE ANIMARE A CLUSTERULUI TREC

 

În data de 29 iunie 2017 a avut loc Adunarea generală a membrilor Clusterului TREC cu următoarea ordine de zi:

- Alegeri pentru executivul Clusterului TREC: Președinte, director executiv și Manager de programe. A fost aleasă în unanimitate aceeași echipă executivă: Președinte: Dr. Ing. Adrian Bot, Director Executiv: Alexandra Stoica și Manager de Programe: Dr. Oana Raita;  

- S-au prezentat membrilor noi posibilități de a-și promova companiile, în cadrul evenimentelor viitoare la care clusterul TREC va fi partener.

În data de 12 iunie, Clusterul TREC, împreună cu consorţiul clusterelor din Transilvania a organizat evenimentul de match-making din cadrul Conferinţei Open Innovation 2.0 în cadrul căruia au avut loc întâlniri de business între membrii clusterului şi firme din domeniu în vederea stabilirii de cooperări viitoare.

În data de 26 iunie 2017 s-a organizat Workshop de lucru cu membrii rețelei TREC Donau atât în vederea perfectării propunerii de proiect Horizon 2020 cât și a întăririi relațiilor de cooperare internațională a membrilor Clusterului.

Newsletter 2

INCDTIM ANUNŢĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL “CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE PILOT ÎN ENERGII ALTERNATIVE – CITAT-E”

 

Dat fiind obiectivul primar de a crea un laborator de cercetare pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice moderne și instalații eoliene, proiectul, se încadrează în trendul de cercetare existent acum la nivel național și European, este integrat cu succes în cadrul infrastructurii instituționale a Clusterului TREC. Astfel, proiectul deschide noi porți spre cooperare între membrii clusterului prin implementarea unui parc experimental de cercetare care să demonstreze beneficiile producerii de energie alternativă mixtă, în condiții reale de climă în zona de Nord-Vest a României. Acest parc va da posibilitatea agenților economici să se convingă de faptul că energia regenerabilă, curată produsă cu echipamente adecvate şi consumată în mod eficient, este o alternativă extrem de viabilă la energia clasică, sporind astfel atractivitatea investitorilor în acest domeniu de viitor.

În termeni practici, acest parc științific experimental mixt va fi primul de acest fel în zona de Nord-Vest a României, care încearcă să crească eficiența energetică și să încurajeze consumul descentralizat de energie produsă din surse regenerabile. În timpul derulării proiectului se vor găsi cele mai bune soluții de amplasament, respectiv de mix (solar+eolian) pentru a obține maxim de eficiență în condițiile de climă şi zonă date.

Proiectul prezintă un model de management energetic descentralizat, care poate fi implementat pe scară largă, promovând astfel ideea de comunități de dimensiuni mici/medii, independente energetic, concept care va conduce la implementarea acestor tehnologiilor de producție a energiilor regenerabile, la scară largă.

Newsletter 4

IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI CLUSTER INOVATIV PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE PILOT ÎN ENERGII ALTERNATIVE

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca, în parteneriat cu compania Cluj Innovation Park, a început implementarea proiectului Clusterul Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative - CITAT-E în Dealul Lomb din Cluj.

Prin acest proiect se crează un laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice și instalații eoliene moderne, dar și maximizarea acestei eficiențe funcție de caracteristicile consumatorului. Acest laborator experimental va permite creșterea capacității de CDI, în domeniul energiilor alternative, a entităților de cercetare din clusterul TREC – Transylvania Energy Cluster, susținând totodată capacitatea firmelor membre ale clusterului de creștere a competitivității și productivității pe baze inovative.

Pînă în prezent, echipa de implementare a proiectului a  stabilit detaliile tehnice pentru începerea procedurii de achiziție publică și a inițiat demersurile pentru documentația urbanistică și obținerea Autorizației de Construire. De asemenea, au fost solicitate cereri de ofertă de la diverși furnizori, s-au elaborat Caietele de Sarcini și au fost organizate evenimente pentru atragerea de noi membri, din România, dar și din alte țări, în acest cluster. Totodată, proiectul a început să fie promovat prin mai multe acțiuni de informare (materiale print, site etc.).

Newsletter 5

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CLUSTERULUI TREC

 

În cadrul activității de animare a clusterului TREC s-a participat la o serie de evenimente în care Clusterul a fost promovat și unde s-au căutat modalități de colaborare viitoare, după cum urmează:

 - În perioada 13-14 Septembrie s-a participat la Evenimentul de matchmaking organizat de European Cluster Paltform, în Salonic, Grecia. În cadrul acestui eveniment au avut loc întâlniri directe cu participanții la eveniment, cu care am stabilit viitoare colaborări atât pe parte științifică cu INCDTIM, cât și cu Clusterul TREC pe viitoare propuneri de proiecte în cadrul Programelor europene.

 - În cadrul Conferinței PIM, organizate de INCDTIM în perioada 27-29 septembrie 2017 a fost prezentat posterul cu titlul “Innovative Cluster for Pilot Technology în Alternative Energy”, în care am prezentat proiectul CITAT-E  (atașat poster); În data de 11.10.2017 s-a participat la workshopul „Sprijinirea companiilor și Clusterelor la procesul de specializare inteligentă” organizat de către ADR NV, în cadrul căruia s-a discutat strategia de specializare inteligentă a regiunii (RIS 3), cu evidențierea domeniilor prioritare de specializare;

 - În perioada 18-20.10.2017 s-a participat la conferința “Central Eastern European Sustainable Energy Network”, la Praga, Cehia, în cadrul proiectului PANEL 50, care presupune maparea din punct de vedere energetic a Europei.

 - În cadrul Workshopul-ui bilateral științific româno–coreean, organizat de către  INCDTIM și Cluster TREC au avut loc, pe parcursul celor două zile de activitate,  ateliere cu prezentări științifice ale cercetătorilor români și coreeni, în domeniile energiilor regenerabile, a sistemelor și soluțiilor revoluționare off grid, a standardizărilor în domeniul energiilor regenerabile și al soluțiilor inovative de eficiență energetică în procesele economice. S-au prezentat, în cadrul acestui workshop, Proiectul CITAT-E și membrii clusterului TREC. 

 - În data de 2.11.2017 s-a participat la  întâlnirea de lansare a unei inițiative comune în vederea elaborării Strategiei de Smart City a orașului Cluj-Napoca.

 - În data de 15.11. 2017 s-a participat la un atelier de lucru organziat de către Ministerul Economiei, pe tema dezvoltării strategiei de politici industriale a României “Dezbatere privind documentul de politică industrială a României, Atelier de lucru dedicat Regiunii N-V”.

 - În perioada 22-23.11.2017, la invitația Asociației Române a Clusterelor – CLUSTERO, s-a participat la București, la cea de-a 6-a conferință națională a Clusterelor. În cadrul conferinței s-au dezbătut tematici actuale și de mare interes pentru activitatea cotidiană a clusterelor, ca de exemplu: “Clusters in international context”, “Smart Clusters”, “Clusters and Global Value Chains”, “Business driven innovation”. De asemenea, conferința a avut și un eveniment de brokeraj și întâlniri de business pentru stabilirea de contacte. Deosebit de utile au fost întâlnirile bilaterale cu reprezentanții ESCA (European Secretariat for Clusters Analisys), Dl. Thomas Laemmer Gump și Dna. Lucia Seel – în vederea upgradării certificării de tip BRONZE pe care Clusterul TREC o are și trecerea la certificare SILVER, în ianuarie 2018;

 - În perioada 29.10-01.12.2017 s-a participat la conferința” SET Plan – The 10th Year Aniversary & Central European Energy Conference” la Bratislava, Slovacia. Această Conferință s-a organizat de către Comisia Europeană, în vederea elaborării strategiei energetice a Europei. În cadrul sesiunilor paralele la care s-a participat, s-a promovat Clusterul TREC și s-a prezentat proiectul CITAT-E, cu importanță majoră în replicarea rezultatelor acestuia în zonele cu deficit energetic.

 - Totodată s-a finalizat pagina web a Clusterului TREC, care va fi actualizată periodic cu activitățile membrilor, evenimente la care se va participa și rezultatele obținute.

Newsletter 6

CERTIFICARE SILVER PENTRU CLUSTERUL TREC

 

În perioada lunilor decembrie 2017-februarie 2018 în cadrul activităţilor de exploatare a clusterului TREC, în afara activităţilor uzuale de întâlniri directe şi atragere noi membrii, participări la evenimente ştiinţifice şi de matchmaking, a avut loc pregătirea documentaţiei şi a interviului pentru acordarea medaliei de argint în excelenţă de cluster.

În acest sens, executivul clusterului TREC format din Preşedinte, Director executiv şi Manager de programe au susţinut în decursul a două zile 10-11 ianuarie 2018 un interviu cu reprezentanta Secretariatului European de Analiza Clusterelor, D-na Lucia Seel.

În urma evaluării, la doar doi ani şi jumătate de la constituirea legală ca şi ONG a clusterului TREC, executivul clusterului a dovedit excelenţă şi competenţe ridicate şi a primit această certificare.

Este o recunoaştere deosebită a meritelor şi a muncii depuse până în prezent care ne face să continuăm activităţile începute şi să ajutăm companiile membre să inoveze şi să devină competitive pe piaţa naţională şi internaţională.

Newsletter 7

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A CLUSTERELOR EU-ASIA GATEWAY

 

În perioada lunilor martie 2018-mai 2018 în cadrul activităților de exploatare a clusterului TREC,  in afara activitatilor uzuale de intalniri directe si atragere noi membrii, s-a participat la o misiune economica de anvergura in Iordania la invitatia Casei Regale a Romaniei.

In acest sens, executivul clusterului TREC format din Director executiv si Manager de   programe au sustinut in decursul a doua zile intalniri cu reprezentanti ai unor companii energetice din Iordania si au stabilit modalitati viitoare de colaborare.

In 8-10 mai 2018, Clusterul TREC a fost partener in organizarea Targului International de Energie de la Bucuresti si a avut stand propriu de prezentare in cadrul Targului unde au fost impartie promotionale cu clusterul si a fost facuta o promovare a membrilor clusterului.

In 17-18 Mai 2018 a avut loc la Cluj Conferinta Internationala a Clusterelor EU-Asia Gateway. In cadrul acesteia, Clusterul TREC a organizat un workshop de energie “Latest evolution and existing chalenges: Adresing energy poverty”.In cadrul acestuia au avut loc prezentari ale speakerilor invitati si s-a facut o internationalizare a membrilor clusterului prin impartirea de materiale promotionale.

Totodata, pe data de 18 mai 2018 -  s-a participat la evenimentul de B2B match-making unde au avut loc intalniri directe cu companii din domeniul de interes pentru stabilirea unor colaborari viitoare.

În cadrul activităȚii de animare a clusterului TREC s-a participat la o serie de evenimente
în care Clusterul a fost promovat Și unde s-au căutat modalităȚi de colaborare viitoare

 

- În data de 05.06.2018, în cadrul participării la seminarul mai sus arătat, au avut loc discuții cu reprezentantul firmei Electrolux, căruia i-au fost prezentate oportunitățile oferite de Cluster și de aderarea la o astfel de organizație

- În data de 05.06.2018 a avut loc o întâlnire cu firma Best Smart Consulting, în vederea promovării Clusterului  TREC;

- În data de 09.07.2018 a avut loc întâlnirea cu administratorul societății SEEI Tehnology, domnul Spermezan Dumitru Ioan, cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Cluster și posibilitățile de aderare la Cluster (Anexat Procesul-Verbal nr. 120/09.07.2018). În urma discuțiilor purtate, societatea Seei Tehnology SRL a aderat la clusterul TREC;

- Au avut loc întâlniri directe în scopul atragerii de noi membri în cluster cu: administratorul societății Lido Dunca SRL, domnul Chesa Cătălin; cu administratorul societății BIF & BIA SRL, doamna Bilt Floare; cu administratorul societății Bakos Food Expres SRL - doamna Bakos Angela; cu administratorul societății Firstgal Prodcom SRL -  domnul Galan Silviu; cu administratorul societății Zigurat SRL – domnul Călin Lupu; cu reprezentantul societății Com-Lup SRL - doamna Archiudean Anuța. Cu aceștia s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Clusterul TREC și posibilități de aderare la Cluster;

- În data de 02.08.2018 s-a participat la întâlnirea cu reprezentantul I.I. Roșca Bogdan Ștefan cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Cluster și posibilități de aderare la Cluster și posibilități de colaborare;

- În data de 08.08.2018 a avut loc întâlnirea cu reprezentantul societății SC For people SRL, domnul Alexandru STAN,  cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Clusterul TREC și posibilități de aderare la Cluster;

- În data de 09.08.2018 a avut loc întâlnirea  cu administratorul societății Lara Media Production SRL, doamna Laura Călugăr, cu care s-au purtat discuții referitoare la facilitățile acordate membrilor de către Clusterul TREC și posibilități de aderare la Cluster;

În cadrul activității de animare s-a participat de asemenea, la o serie de evenimente în care Clusterul TREC a fost promovat și unde s-au căutat modalități de colaborare viitoare după cum urmează:

- În data de 05 Iunie 2018 s-a participat la întâlnirea de follow-up pe Conferința clusterelor, în care s-a discutat despre companiile care au fost prezente și colaborările care pot fi create;

- În data de 05 Iunie 2018 s-a participat la seminarul de informare privind accesarea fondurilor europene alocate prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 6, destinate îmbunătățirii eficienței energetice în industrie/sectorul privat și creșterii utilizării surselor regenerabile de energie, susținut de Ministerul Fondurilor Europene, la inițiativa AM POIM și cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI).  În cadrul acestei prezentări s-a urmărit intensificarea utilizării resurselor regenerabile locale de energie, creșterii eficienței energetice la marii consumatori industriali și stimulării realizării sau modernizării centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență, în cadrul societăților comerciale din industrie,  prin accesare de fonduri pe axa prioritară 6, și anume obiectivul 6.1, obiectivul 6.2 și obiectivul 6.3 (grupuri țintă, beneficiari eligibili, cheltuieli eligibile, elemente tehnice și economice pentru cei care doresc să aplice pe aceste obiective). Aceste informații  au fost comunicate firmelor membre ale Clusterului;

- În data de 07.06.2018 s-a participat la evenimentul organizat de Instituția Prefectului Cluj, la CARAVANA SMART CITY- Expertiza Cluj Smart City, unde au fost prezentate soluții moderne energy, de accelerare a proiectelor Smart City și de finanțare a proiectelor Smart City;

- În data de 12 iunie 2018 echipa de implementare a participat la evenimentul organizat de ADR-NV, la “Reuniune de lucru Smart Cities – Cluj-Napoca;

- În perioada 21-24 Iunie 2018 s-a participat la Conferința EUROPEAN YOUTH FRIENDLY CITIES CONFERENCE. Acest eveniment s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în care a fost dezbătută și problematica energiilor regenerabile și a impactului acestora asupra dezvoltării și promovării unui Smart City; acest eveniment a constituit un prilej de a lua contact cu un număr mare de entități cărora le-au fost prezentate direcțiile de acțiune ale Clusterului, cu o accentuare asupra acelor activități care ar putea fi dezvoltate în parteneriat;

- În data de 11 iulie 2018 s-a participat la Liberty Technology Park, la Conferința bilaterală de cooperare România Moldova - cu dezbateri despre industria IT și clădirile sustenabile;

- În perioada 9-14 iulie 2018 s-a participat la Constanța, la International Balkan workshop on Applied Physics” unde a avut loc o prezentare poster despre proiect și activitățile derulate în cadrul acestuia (atașat poster).Totodată, în cadrul workshopului organizat s-au purtat discuții cu Steve Hayden, reprezentantul companiei Clear Sustenability din Marea Britanie, referitoare la posibilități viitoare de cooperare și proiecte de internaționalizare pentru membrii clusterului;

- În perioada 22-25 iulie 2018 s-a participat la Roma, la conferința și workshopul “ICREWE 2018 – International Conference on Renewable Energy and Wind Engineering” unde au avut loc prezentări orale despre clusterul TREC și unde s-a prezentat pe larg proiectul și obiectivele acestuia. Totodată, în cadrul workshopului organizat în cadrul conferinței s-au purtat discuții directe cu participanții unde s-au vizat posibilități de colaborare în cadrul proiectelor viitoare.

Newsletter 8