Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”

Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Titlul Proiectului

sigla cetatea

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE – CETATEA

 

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

 

Numar contract: 623/11.03.2014 cod SMIS – CSNR 1822/48797

Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, Cluj-Napoca


Titlul Proiectului Centru de cercetare si tehnologii avansate pentru energii alternative - CETATEA
Finantarea proiectului Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Denumirea Programului Operational Program: POS CCE - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Axa Prioritara 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare si Inovare
Domeniul de interventie 2.2: Investitii in infrastructura de CD&I si dezvoltarea capacitatii administrative
Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Autoritate de Management Ministerul Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro
Organism Intermediar Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice www.edu.ro
Beneficiar Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - INCDTIM
Contract de finantare 632/11.03.2014
Durata 19 luni
Perioada de implementare 11.03.2014 – 30.11.2015
Valoarea Valoarea totala a proiectului este de 42.498.261,03 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 34.404.674,88 lei, valoarea neeligibila a proiectului 383,61 lei.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.