Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca

INCDTIM

Text Box: Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
METODE AVANSATE DE SINTEZA
A MATERIALELOR HIBRIDE
~ METAVASINT ~
Text Box: Prezentare
sigle POSCCE

NR. CRT.

COMPONENTE ALE BUGETULUI PROIECTULUI

VALOARE

lei

I (I=II+III)

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

6.430.548

II
VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI

646.320

III
VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

5.784.228

III.1
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

5.784.228

III.2
CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI

0

III.2.1

Contribuţia în numerar

0

III.2.2

Contribuţia în natură

Nu este cazul

III.2.3

Împrumut

0

Design

DANS

Actualizat:

Febr 2014

 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”