Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Dezvoltarea informaţiei cuantice şi a tehnologiilor cuantice în România" competiţia PCCDI 2017

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până la data de 31.12.2022, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 4 Iunie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător ştiinţific

în domeniul fizică, în cadrul Departamentului de Fizica și Tehnologia Izotopilor Stabili.

Anunţ concurs - Cercetător ştiinţific

Tipul contractului: perioadă determinată de 1 an, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 22 Martie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Structuri bidimensuinale de ftalocianina şi porfirina formate prin legături covalente: studiu teoretic" competiţia Cercetare fundamentală şi de frontieră, codul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0217

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până 31.12.2019.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 Februarie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Prelucrător prin aşchiere

Anunţ concurs - Prelucrător prin aşchiere

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 8 Decembrie 2017. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: interviu şi probă practică pe maşini unelte.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Designul unor structuri supramoleculare de tip spin-crossover controlabile prin pulsuri laser ultrascurte ", competiţia PN-III-P4 (Cercetare fundamentală şi de frontieră) - Proiecte de cercetare exploratorie.

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată, normă de 4 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 13 Noiembrie 2017. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Ştiințific I Fizician

Anunţ concurs - Cercetător Ştiințific I Fizician

Tipul contractului: perioadă determinată, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 12 Octombrie 2017. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Ştiințific III

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Structuri bidimensionale de ftalocianină şi porfirină formate prin legături covalente: studiu teoretic ", competiţia PN-III-P4-ID-PCE-2016-2017

Anunţ concurs - Cercetător Ştiințific III

Tipul contractului: perioadă nedeterminată, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 8 Septembrie 2017. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Chimist Sinteze Organice

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Proiectarea şi dezvoltarea de noi soluţii pentru optimizarea de procese în separarea izotopilor stabili "

Anunţ concurs - Chimist Sinteze Organice

Tipul contractului: perioadă determinată până la 31.12.2017, normă întreagă.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 22 Decembrie 2016. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Poliesteri cu proprietăţi speciale pentru acoperirea suprafeţelor solide cu aplicaţii în medicină şi nanotehnologie" competiţia Tinere Echipe de Cercetare 2014, codul PN-II-RU-TE-2014-4-0654

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până la 30.09.2017, normă întreagă.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 7 Noiembrie 2016. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Poliesteri cu proprietăţi speciale pentru acoperirea suprafeţelor solide cu aplicaţii în medicină şi nanotehnologie" competiţia Tinere Echipe de Cercetare 2014, codul PN-II-RU-TE-2014-4-0654

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până la 30.09.2017, ½ normă.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 7 Noiembrie 2016. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Metal doped Metal-Organic Frameworks for Energy Storage" competiţia România-Franţa, 2014

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până la 30.03.2019, normă întreagă.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 1 Noiembrie 2016. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.

Rezultate concurs promovare:

Proces verbal - CS II - Biologie si biochimie

Proces verbal - CS II - Ingineria materialelor

Proces verbal - CS III - Biologie si biochimie

Proces verbal - CS III - Fizica


Rezultate concurs promovare:

Proces verbal - CS I - Chimie

Proces verbal - CS I - Fizica

Proces verbal - CS II - Chimie

Proces verbal - CS II - Fizica

Proces verbal - CS II - Inginerie electrica

Proces verbal - CS II - Ingineria Chimică, Ingineria Medicală și Știința Materialelor

Proces verbal - CS III - Chimie

Proces verbal - CS III - Ingineria Materialelor

Proces verbal - IDT II - Chimie

Proces verbal - IDT II - Fizica

Proces verbal - IDT II - Ingineria Materialelor

Proces verbal - IDT III - Ingineria Materialelor

Proces verbal - IDT III - Inginerie optica

Proces verbal - IDT - Ingineria Materialelor


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare specializarea fizică

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Detecția și identificarea rapidă a microorganismelor patogene folosind spectroscopia Raman ultrasenzitivă" competiţia Tinere Echipe de Cercetare 2014

Anunţ concurs - AC specializarea fizică

Tipul contractului: perioadă determinată până la 09.11.2017, fracțiune de normă de 4 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 8 Iulie 2016. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare - Biologie Celulară și Moleculară - Taxonomie Moleculară

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Detecția și identificarea rapidă a microorganismelor patogene folosind spectroscopia Raman ultrasenzitivă" competiţia Tinere Echipe de Cercetare 2014

Anunţ concurs - AC Biologie celulară și moleculară - Taxonomie Moleculară

Tipul contractului: perioadă determinată până la 09.11.2017, fracțiune de normă de 4 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 7 Iulie 2016. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Calendar concurs promovare Iunie 2016

Domeniul
Comisia
Data
Fizică
CS1/CS2
6 iunie; ora 11:00
CS3
22 iunie; ora 10:00
Chimie
CS1/CS2
6 iunie; ora 9:00
CS3
10 iunie; ora 10:00
Ingineria Materialelor și ICIMSM
CS2
23 iunie; ora 10:00
CS3
3 iunie; ora 13:00
Biologie
CS2
23 iunie; ora 10:00
CS2/CS3
Inginerie electrică
CS2
9 iunie; ora 10:00
Fizică
IDT2
9 iunie; ora 11:00
Chimie
IDT2
9 iunie; ora 11:00
Ingineria materialelor
IDT2
9 iunie; ora 11:00
Ingineria mecanică
IDT3/IDT
6 iunie; ora 10:00
Inginerie optică
IDT3
6 iunie; ora 11:00

Calendar concurs promovare Iunie 2016