MONUPOL

Monitorizarea ultrasensibila a poluantilor bazata pe sisteme tandem cu detectori neconventionali.

Activitati

Etapa I.
A. Studiul fenomenelor de transport de sarcini in detectori ultrasensibili bazati pe mobilitate ionica, pentru identificarea unor poluanti organici persistenti (POP). Studierea si calcularea unor variante de detectori SMI.
B. Studiul termodinamic al detectorilor de tip termoconductometric pentru detectia ultrasensibila, prin cromatografie in faza gazoasa a unor poluanti anorganici - SO2, H2S, NO, NO2, CO, CO2
C. Studiul fenomenelor fizice si chimice care determina parametrii functionali ai detectorului electrolitic.

Activitate I.1

Miscarea ionilor in campuri electrice longitudinale studii de reactii ion-molecula.

Activitate I.2

Studii de ciocniri, difuzie in gaze la presiune atmosferica si influenta lor asupra mobilitatii ionilor.

Activitate I.3

Studiul fenomenelor termodinamice Ón microdetectorii termoconductometrici cu filamente banda din polipirol utilizati la detectia unor poluanti atmosferici gazosi. Determinarea influentei volumului intern, a modului de curgere a gazelor si a diferentelor de temperatura filament - perete asupra functiei de transfer termic a detectorului.

Activitate I.4

Studiul fenomenelor fizice si chimice din detectorul electrolitic.

Activitate I.5

Elaborarea temelor tehnice pentru realizarea configuratiei de masura cu cele trei componente, destinate analizelor specifice obiectivului propus:

Activitate I.6

Studiul si calculul celulelor de analiza bazate pe mobilitati de ioni in campuri uniforme si pulsatorii. Studiul si calculul sursei de ioni si detectorilor de ioni.

Activitate I.7

Studierea si calcularea sistemului de circulatie a gazelor de drift.

Activitate I.8

Studiul si calculul interfetelor dedicate cuplarii cu gaz cromatograf-SMI. Cercetarea si realizarea cuptorului de reactie al detectorului electrolitic.

Etapa II
A. Realizarea configuratiei de masura pentru testarea micro-detectorului termo-conductometric cu filamente banda din polipirol.
B. Realizarea modului analitic al detectorului electrolitic ultrasensibil pentru poluanti

Activitate II.1

Adaptarea unei incinte gaz-cromatografice de temperaturi joase, termostatata cu module Peltier, pentru montarea a doua coloane capilare deschise si un modul microdetector termo-conductometric.

Activitate II.2

Realizarea celulei de detectie a detectorului electrolitic.

Activitate II.3

Adaptarea circuitelor pneumatice si a sistemului de introducere probe ale gaz-cromatografului de temperaturi joase, pentru operarea cu debite foarte mici de gaze.

Activitate II.4

Cercetarea si realizarea sistemului de alimentare cu apa deionizata a detectorului electrolitic.

Activitate II.5

Cercetarea si realizarea cuptorului de reactie al detectorului electrolitic.

Activitate II.6

Cuplarea microdetectorului termoconductometric la un sistem de achizitie de date si elaborarea pachetului de programe pentru prelucrarea numerica a semnalului.

Etapa III
Realizarea modulului electronic al detectorului electrolitic ultrasensibil Cercetarea -dezvoltarea modelului de laborator spectrometru de mobilitate ionica. Realizarea interfetei de cuplare a SMI cu cromatograful de gaze si efectuarea cuplajului.

Activitate III.1

Cercetarea, dezvoltarea si realizarea modului electronic de masura aferent detectorului electrolitic.

Activitate III.2

Cercetarea, dezvoltarea si realizarea modului electronic de control aferent subansamblelor detectorului electrolitic.

Activitate III.3

Cercetarea, dezvoltarea si realizarea a unui interfete inteligente de cuplare al detectorului electrolitic la sistemul de monitorizare informational integrat de prelucrare date.

Activitate III.4

Realizarea modelului experimental SMI.

Activitate III.5

Realizarea sistemelor de circulatie a gazelor de drift.

Activitate III.6

Realizarea interfetei de comanda prin calculator a spectrometrului de mobilitate ionica.

Activitate III.7

Realizarea interfetei de cuplare GC-SMI si efectuarea cuplajului.

Activitate III.8

Diseminarea rezultatelor cercetarii.

Etapa IV
Experimentarea instalatiei de analiza gaz-cromatografica realizata cu micro-detector conductometric.
Testarea modelelor experimentale cromatograf de gaze - spectrometru de mobilitate ionica, cromatograf de gaze cu detector electrolitic
Elaborarea modului de software destinat prelucrarea datelor analitice si controlul detectorului electrolitic

Activitate IV.1

Preg?tirea eluentilor si a amestecurilor standard de gaze de test.

Activitate IV.2

Testarea gaz-cromatografului de temperaturi joase cu microdetector termoconductomrtric cu filamente banda din polipirol, Ón conditii standard folosind ca eluent heliul, Ón vederea determinarii complete a parametrilor functionali si a demonstrarii superioritatii performan?elor.

Activitate IV.3

Revizuirea modelelor teoretice si a programelor de achizitie si prelucrare numerica a semnalului cromatografic, Ón concordanta cu functia reala de transfer a microdetectorului.

Activitatea IV.4

Testarea sistemului de circulatie a gazelor purificate si a sistemului de introducere a probelor in spectrometrul de mobilitate ionica.

Activitate IV.5

Testarea modelului experimental cromatograf de gaze - spectrometru de mobilitate ionica.

Activitate IV.6

Testarea modelului experimental cromatograf de gaze cu detector electrolitic.

Activitatea IV.7

Elaborarea si implementarea unei interfete de software prietenoase operatorului destinat interpretarii datelor analitice.

Activitatea IV.8

Elaborarea si implementarea unei interfete de software prietenoase operatorului destinata interpretarii datelor analitice si controlului regimului de functionare al detectorului electrolitic.

Etapa V
Elaborarea metodelor de analiza utilizand detectorii neconventionali

Activitate V.

1 Elaborarea unui program de prelevare a probelor care sa cuprinda calendarul de timp si zonele de prelevare.

Activitate V.2

Elaborarea metodelor de preparare si conditionare a probelor pentru analiza.

Activitate V.3

Diseminarea rezultatelor.

Etapa VI
Perfectionarea si testarea metodelor analitice pe baza datelor experimentale obtinute. Efectuarea de analize de poluanti din zone contaminate din Transilvania si Nordul Olteniei.
Elaborarea procedurilor de lucru si implementarea metodelor de analiza la studii sau expertize de mediu.

Activitate VI.1

Testarea tandemurilor cromatograf - detectori (termoconductometric, electrolitic, SMI) pe probe prelevate de pe teren.

Activitate VI.2

Prelevarea de probe din zonele contaminate din Transilvania identificate in programul de prelevare si pregatirea lor pentru analiza.

Activitate VI.3

Prelevarea de probe din zonele contaminate din Nordul Olteniei identificate in programul de prelevare si pregatirea lor pentru analiza.

Activitate VI.4

Elaborarea procedurilor de lucru finale pentru metodele de analiza folosind tandemuri cu detectori neconventionali.