MONUPOL

Monitorizarea ultrasensibila a poluantilor bazata pe sisteme tandem cu detectori neconventionali.

Diseminarea rezultatelor

 1. Pagina web

 2. Lucrari publicate:

 3. Articole publicate in reviste internationale cotate ISI:

  Articole trimise spre publicare in reviste cotate ISI:

 4. Lucrari comunicate:

 5. Seminar

 6. Monitorizarea poluarii mediului folosind detectori neconventionali
  Proiect CEEX-MENER 614/03.10.2005

  Marti 4 martie 2008, ora 1100 a.m.
  Sala de seminarii a INCDTIM Cluj-Napoca

  Participanti:

  Program: