MONUPOL

Monitorizarea ultrasensibila a poluantilor bazata pe sisteme tandem cu detectori neconventionali.

Obiective

Obiectivul general al acestui proiect este elaborarea de metode de analiza rapide, precise si ultrasensibile folosind detectori specifici neconventionali in cuplaj cu cromatografia de gaze. Avem in vedere urmatoarele clase de poluanti: compu?i organici volatili (VOCs), compu?i organici persistenti (POP), poluanti gazosi anorganici.

Tinand cont de experienta colectivelor de lucru din parteneriat si de dotarile cu aparatura, ne-am propus sa demaram o activitate de cercetare care sa rezolve urmatoarele probleme legate de obiectivul general:

Obiective masurabile