Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM)

Metode chemometrice avansate aplicate pentru autentificarea și trasabilitatea agroproduselor din Transilvania

Proiect finanțat de UEFISCDI

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0352

Program: PNCDI III, Program 1 – Dezvoltarea sistemului național de CD

Tip proiect: Proiect de cercetare postdoctorală (PD)

Nr. contract: PD 90/ 2020

Perioada proiectului: 01.09.2020 –  31.08.2022

Director proiect:

Dr. Ioana FEHER

INCDTIM – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare
Departamentul de Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizică Aplicată

Str. Donat 67-103, CP 700, RO-400293, Cluj-Napoca, Romania

E-mail: ioana.feher@itim-cj.ro
Telefon: (+40)264-584037, int. 143
Fax: (+40)264-420042

Abstract

Atestarea provenienței este un subiect important pentru siguranța alimentară, calitatea alimentelor și protecția consumatorilor, precum și pentru respectarea standardelor internaționale, a legislației naționale și a ghidurilor standard. Asigurarea calității și metodele utilizate pentru autentificarea produselor alimentare, prezintă un interes deosebit, atât din punct de vedere comercial, cât și juridic. Tehnicile de amprentare nu sunt neapărat axate pe identificarea tuturor elementelor constitutive, ci mai degrabă pe recunoașterea modelului, așa-numită amprentă. Până în prezent, impactul asupra compoziției minerale și izotopice, de-a lungul lanțului de producție, de la materia primă proaspătă la produsul alimentar final, a fost slab evaluat. Acest proiect va evidenția utilitatea compoziției minerale și izotopice ca trasori geografici, indiferent dacă matricea este procesată sau neprocesată. Începând cu implementarea sistemului de trasabilitate a produselor agroalimentare, crește încrederea și conștientizarea consumatorilor, motivând astfel producătorii să investească resurse financiare și umane în acest lanț. Se poate afirma că punerea în aplicare a conceptului de trasabilitate pentru produsele agricole transilvănene reprezintă o situație benefică pentru toate părţile implicate, ceea ce înseamnă că, comunitatea locală poate beneficia de alimente proaspete și nutriționale de înaltă calitate și, în același timp, să sprijine o agricultură durabilă în regiune.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului AGRICHEM este promovarea produselor agroalimentare românești, în special a celor din Transilvania, prin evidențierea celor mai importanți markeri caracteristici ai produselor locale (ciuperci din flora spontană și sucuri naturale obținute din fructe locale), în contextul autentificării și trasabilității acestora.

Obiective specifice:

O1. Evaluarea din punct de vedere elemental şi isotopic a ciupercilor, utilizând tehnicile ICP-MS IRMS, şi prelucrarea datelor experimentale utilizând metode chemometrice clasice şi avansate.

O2. Evaluarea din punct de vedere elemental şi isotopic a sucurilor de fructe, utilizând tehnicile ICP-MS IRMS, şi prelucrarea datelor experimentale utilizând metode chemometrice clasice şi avansate.

O3. Validarea şi testarea modelelor chemometrice, utilizând probe necunoscute, în vederea stabilirii autenticităţii şi trasabilităţii acestora.

Echipa

Dr. Ioana Feher

Director de proiect

Cercetător științific III
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice și Moleculare

Prof. Dr. Habil Costel Sârbu

Mentor

Cercetător senior
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică