<Text Box: Back

6.) Constantin Marutoiu, Victor Marutoiu, AnaMaria Baciu, Laura Trosan, Mioara Sintiuan, Maria Juravle, Ioan Bratu, Zaharia Moldovan, Veronica Avram, Irina Kacsó,

Conferinta nationala: Unire, Continuitate si independenta in istoria poporului roman, 92 de ani de la Marea Unire, Alba-Iulia, 25-26 noiembrie, 2010

 

7.) Ramona Răduţ-Taciu, Persida Rugu-Măruţoiu, Victor Constantin Măruţoiu, Ilie Răduţ-Taciu, Andreea Paula Răduţ-             Taciu ,              „Implementarea jocului în receptarea discursului poetic”

Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”,     Departamentul de cercetări     socio-umane,              Sesiunea ştiinţifică anuală, 18-19 noiembrie 2011, Cluj-Napoca

 

8.) Victor Constantin Măruţoiu,

 „Mesager, Creaţie şi Simbol în gândirea lui Philon din Alexandria”

Academa Română, filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane,           

Sesiunea ştiinţifică anuală, 18-19 noiembrie 2011, Cluj-Napoca

 

9.) Lect. Univ. Dr. Ramona Răduţ-Taciu, Drd. Ilie Răduţ Taciu, Drd. Victor Constantin Măruţoiu,

„Modelul pedagogic al profetismului biblic. Pedagogia negaţiei”

„PARCE. Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei”, ediţia a IV-a,  Universitatea „1 Decembrie 1918”

Alba Iulia, Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, Alba Iulia, 28-29 Octombrie 2011.

 

10.) Drd. Ilie Răduţ Taciu, Drd. Victor Constantin Măruţoiu şi Lect. Univ. Dr. Ramona Răduţ-Taciu,

„Educaţie, carieră şi asistenţă spirituală în pedagogia familiei”

Sesiunea de comunicări – nivel doctorat – ediţia a IV-a a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş-       Bolyai” Cluj-Napoca, „Familia contemporană – diagnoze şi perspective pluridisciplinare”, 19 mai 2011, Cluj-Napoca.