PN II -  PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE 2008

Compozite pentru stocarea eficienta a hidrogenului la temperatura ambianta – sursa de energie curata destinata pilelor de combustie

-  COST-H  -

 

 

 

    REALIZARILE  PE  ETAPE  ALE  PROIECTULUI

............................................................................................................................................

    ETAPA I Realizarea unor compozite cu MOF pentru cresterea capacitatii de adsorbtie a hidrogenului prin efect spillover. Determinarea factorilor care influenteaza adsorbtia hidrogenului in compozite pe baza de MOF

     ACTIVITATI:

 •  Sinteza unor MOF reprezentative pentru realizarea de compozite

 •  Caracterizarea termodinamică şi cinetică a adsorbtiei hidrogenului pe MOF

 •  Sinteza unor noi MOF prin conectarea ciclenului complexaţ cu diferite metale bivalente cu diferiti     linkeri organici dicarboxilici

 •  Caracterizarea termodinamica si cinetica a absorbţiei / desorbţiei H2 în MOF noi

 •  Elaborarea unui procedeu de sinteza MOF in vederea extinderii scalei de producere

 •  Sinteza unor noi MOF prin conectarea triaza-ciclononanului complexaţ cu diferite metale bivalente cu diferiti linkeri organici dicarboxilici

 •  Caracterizarea termodinamica si cinetica a absorbţiei / desorbţiei H2 în MOF noi

 • Proiectarea rezervorului

     REZULTATE:

 • Sinteza si caracterizarea (XRD, IR, TGA, adsorbtia/desorbtie N2 si H2 la 77K) structurilor metal-organice representative MOF-5 [Zn4O(benzendicarboxilat)3] si HKUST-1 [Cu3(benzen-1,3,5-tricarboxilat)2];

 • S-au sintetizat si caracterizat (XRD, IR, TGA, analiza elementala)19 MOF noi, pe baza complecsilor ciclamului cu Ni2+, Cu2+, Zn2+ si Mg2+ cu acizi dicarboxilici (acid tartric, acid citric, acid oxalic, acid succinic) si acizi polisulfonici (tartrazina, carmoizina, rosu de Congo, amarant si Sunset Yellow);

 • Sinteza si caracterizarea (XRD, IR, TGA, adsorbtia/desorbtie N2 si H2 la 77K) compozitele originale: MOF-5@CNF, MOF-5@Pd/CNF, MOF-5@Pt/AC;

 • S-a elaborat tema de proiectare si documentatia de executie a unui rezervor de stocare a H2 in compozite pe baza de MOF.

 

............................................................................................................................................

     ETAPA II - Procesari alternative de MOF si compozite pentru optimizarea parametrilor de stocare

     ACTIVITATI:

 • Selectarea  metodei de preparare a compozitelor cu catalizator de Pt / carbune activ

 • Obtinerea compozitelor (MOF si catalizator metalic/suport) - caracterizarea fizico-chimica, termodinamica si cinetica

 • Procesari alternative pentru optimizarea capacitatii de stocare a compozitelor prin diversificarea componentilor sau dopare cu nanotuburi de carbon. Reversibilitatea procesului de adsorbtie/desorbtie H2.

     REZULTATE:

 • Sinteza si caracterizarea (XRD, IR, TGA, adsorbtia/desorbtie N2 si H2 la 77K)  compusului nou [Fe3O(BDC)3py3].CHCl3;

 • Elaborarea unei noi metode de sinteza a MOF in prezenta microundelor. Sinteza MOF-5 , IRMOF-8 [Zn4O(naftalendicarboxilat)3], HKUST-1;

 • Sinteza si caracterizarea  (XRD, IR, TGA, adsorbtia/desorbtie N2 la 77K) compozitului nou HKUST1@CNF;

............................................................................................................................................

      ETAPA III -  Realizarea unui rezervor experimental de stocare. Extinderea scalei de sinteza a MOF. Sinteze MOF si compozite optimizate pentru experimentarea rezervorului de stocare a hidrogenului

 

      ACTIVITATI:

 • Prepararea compozitelor cu noi MOF, determinarea porozitatii si a caracteristicilor termodinamice si cinetice a procesului de adsorbtie a hidrogenului

 • Determinarea parametrilor de adsorbtie/desorbtie a hidrogenului pe noi materiale

 • Realizarea unui compozit  cu capacitate optimizata de stocare a hidrogenului

 • Producerea la scara mare a MOF selectat pentru executarea rezervorului  

 • Realizarea rezervorului de stocare a hidrogenului

 • Experimentare rezervorului de stocare a H2  

     

........................................................................................................................................................................

      ETAPA IV Diseminare si valorificare rezultate

 

 • Brevetarea solutiilor tehnice gasite pentru tehnologia propusa

 • Diseminarea si valorificarea rezultatelor obtinute