METODE RMN-S AVANSATE PENTRU STUDIUL STRUCTURII SI A INTERACTIUNILOR NECOVALENTE IN CHIMIA SUPRAMOLECULARA

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca

Proiect finantat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin CNCSIS

 

Programul PN II - IDEI

Tipul proiectului : Proiecte de cercetare exploratorie

Cod proiect: ID_872

Durata proiectului: 20092011

 

Director Proiect: Dr. Claudiu Filip

Donath str, 65-103

Phone: 004-0264-584037 182

Fax: 004-0264-420042

E-mail: claudiu.filip@itim-cj.ro

Contact:

INCDTIM

Copyright INCDTIM 2009 All rights reserved