NANOFUNC

Your business tag line here.

Product Detail

NANOFUNC

Your business tag line here.

NANOFUNC

Your business tag line here.

NANOFUNC

Your business tag line here.

Text Box: Autoritatea contractanta:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea de Chimie Industriala
Program MATNANTECH


Contractor:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREóDEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, Cluj-Napoca
Rounded Rectangle: Nanostructuri functionalizate pe baza de polimeri conjugati si nanocompozitele acestora
NANOFUNC

Lista personal INCDFM

Nume şi prenume

Profesia

Experienţă

Macovei Dan

fizician

Spectroscopii de fotoelectroni (XPS) şi de absorbţie raze X (EXAFS, XANES), difracţie RX

Ciurea Magdalena

fizician

Caracterizare electrica si fotoelectrica; experiment,† modelare

Teodorescu Cristian

inginer fizician

Spectroscopii XPS,† XMCD, EXAFS, XANES, fizica suprafeţelor şi clusterilor, magnetism

Lăzărescu Mihai

chimist

Spectroscopii XPS şi SHG, difracţie RX, voltametrie ciclică, electrochimie

Manea Adrian

fizician

Difracţie RX, spectroscopie XPS, transport electric (Hall)

Logofătu Constantin

fizician

Spectroscopie XPS, caracterizări† optice şi electrice

Negrilă Cătălin

inginer fizician

Spectroscopie XPS, caracterizări† optice şi electrice

Lungu George- Adrian

inginer fizician

Spectroscopii† XPS, EXAFS, difracţie RX

Holdean Eugenia

tehnician

Preparări probe XPS, supraveghere măsurători

Ruiu Georgeta

tehnician

Preparări probe XPS,† supraveghere măsurători

Ion Emil

tehnician

Lucrări electromecanice,† Óntreţinere instalaţii