Text Box: Autoritatea contractanta:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea de Chimie Industriala
Program MATNANTECH


Contractor:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE—DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, Cluj-Napoca
Rounded Rectangle: Nanostructuri functionalizate pe baza de polimeri conjugati si nanocompozitele acestora
NANOFUNC

OBIECTIVELE PROIECTULUI

« Sinteza si caracterizarea polimerilor conjugati functionalizati (polipirol sau

politiofen)sau polianilina) cu proprietati controlate de arhitectura moleculara

-    Stabilirea metodei de sinteza a monomerilor (pirol, tiofen, anilina) substituiti cu grupari  functionale (COOH, NH2, OH);

-    Modelarea teoretica a structurilor moleculare pentru monomeri si oligomeri cu grupari functionale atasate in

diferite pozitii;

-    Prepararea structurilor polimerice functionalizate (polipirol sau politiofen sau polianilina);

-    Inducerea biofunctionalitatii selective a structurilor polimerice prin atasarea nucleotidelor sau  aminoacizilor;

-    Determinarea morfologiei polimerilor functionalizati prin microscopie electronica in trans  (TEM) si microscopie

electronica cu baleiaj (SEM);

-    Determinarea efectelor induse de gruparile functionale atasate in structura moleculara a monomerilor si polimerilor prin metode spectrometrice (rezonanta magnetica nucleara,RMN; spectroscopie in infrarosu cu transformata Fourier, FTIR; spectrometrie de masa);

-   Analiza structurii chimice a polimerilor functionalizati prin spectroscopie de fotoelectroni(XPS);

-   Corelatia dintre parametrii de sinteza si structura moleculara a polimerilor functionalizati;

-   Realizarea si experimentarea metodei de laborator pentru sinteza polimerilor functionalizati (polipirol sau politiofen

sau polianilina).

 

 

 

 

« Sinteza si caracterizarea nanocompozitelor magnetice functionalizate pe

baza de polimeri conjugati si nanofluid magnetic

-   Obtinerea nanofluidelor magnetice in diferite medii de dispersie;

-   Obtinerea nanocompozitelor polimer conjugat-nanoparticule magnetice functionalizate cu grupari COOH, NH2,OH;

-   Determinarea corelatiei structura-proprietati magnetice pentru nanocompozitele functionalizate;

-   Obtinerea nanocompozitelor magnetice cu grupari biofunctionale atasate (oligonucleotide, amino acizi);

-   Modificarea controlata a proprietatilor fizico-chimice ale nanocompozitelor magnetice biofunctionalizate prin

variatia parametrilor de sinteza;

« Evaluarea potentialului aplicativ al structurilor polimerice functionalizate si

nanocompozitelor magnetice pentru recunoastere moleculara si separare magnetica

-   Identificarea interactiilor intermoleculare specifice dintre structurile polimerice functionalizate si

diferite biomolecule (oligonucleotide, peptide);

-   Testarea aplicabilitatii nanocompozitelor magnetice functionalizate in dispozitive microfluidice

pentru separarea celulelor sanguine.

« Diseminarea rezultatelor cercetarii prin: lucrari stiintifice, comunicari la

conferinte nationale si internationale, pagina web.

OBIECTIVUL PRINCIPAL

 

Dezvoltarea unor materiale avansate nanostructurate si functionalizate pe baza de polimeri conjugati si nanocompozitele magnetice ale acestora, cu proprietati biocompatibile.

OBIECTIVE SPECIFICE

NANOFUNC

Your business tag line here.