NANOFUNC

Your business tag line here.

Product Detail

NANOFUNC

Your business tag line here.

NANOFUNC

Your business tag line here.

NANOFUNC

Your business tag line here.

Text Box: Autoritatea contractanta:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Facultatea de Chimie Industriala
Program MATNANTECH


Contractor:

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE—DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE, Cluj-Napoca
Rounded Rectangle: Nanostructuri functionalizate pe baza de polimeri conjugati si nanocompozitele acestora
NANOFUNC

Lista personal INCDTIM

Nume şi prenume

 

Profesia

Experienţa

Turcu Rodica Paula

Inginer-fizician

-Metode de caracterizare electrica si optica a semi-conductorilor anorganici si a polimerilor conductori;

-electrosinteza polimerilor conductori;

-spectroscopia optica a poli-merilor conduc-tori;procese de transport de sarcina in conductori moleculari.;

-compozite polimerice nanostructurate cu proprietati speciale electrice, optice si magnetice.

Giurgiu Liviu Mihail

Fizician

-determinarea influentei reducerii dimensiunii asupra dinamicii de spin in sisteme nanostructurate manganitice si polimerice

-caracterizarea nanometrologica prin RES a nanoparticulelor metalice si magnetice

-mecanisme de relaxare de spin in conductori moleculari cu dimensionalita-te redusa

Pana Ovidiu

Fizician

Modelari teoretice transport de sarcina, RES in polimeri conductori si nanocompozite.

Aldea Nicolae

Fizician

Tehnici de analiza semnalelor fizico-chimice; programarea calculatoarelor; structura globala si locala prin difractie si spectroscopie de absorbtie de raze X a sistemelor cristaline si amorfe, structura electronica

Bogdan Mircea

Fizician

Dinamică moleculară prin RMN. Structura complecşilor de incluziune.

Turcu Ioan

Fizician

- Modelarea teoretica a sistemelor complexe

- Tehnici de investigare a sistemelor micro- si nanostructurarte bazate pe imprastierea coerenta a radiatiei laser in domeniul vizibil

Farcas Sorin

Fizician

Structura si dinamica moleculara prin RMN.

Aplicatii ale metodei RES in stiinta materialelor.

Bratu Ioan

Fizician

Spectroscopie moleculară (IR, UV-VIS, RMN) pe compuşi biologici de interes farmaceutic, polimeri.

Nan Alexandrina

Chimist

Sinteze de compusi heterociclici si sinteze de compusi macrociclici cu unitati heterociclice.

Bende Attila

Fizician

• Chimie cuantică,

• Modelare moleculară

Filip Xenia

Fizician

-modelari teoretice ale efectelor de relaxare magnetica in sisteme moleculare cu dimensionalitate redusa

-interactii magnetice si de schimb in supraconductori oxidici si manganiti

Soran Maria Loredana

Chimist

Monitorizare reactii chimice prin cromato-grafie de lichide de inalta performanta, analiza si separare diversi compusi prin  metode  cromatografice.

Neamtu Silvia

Farmacist analist

Investigatii de laborator – analize biochimice

Craciunescu Izabell

chimist

Sinteza si caracterizarea polimerilor conductori

Dadarlat Nicolae

Fizician

Detectie si emisie de radiatie;

Laseri;

Fenomene fototermice;

Tranzitii de faza

Silipas Teofil - Danut

Fizician

- sinteza compusi ceramici

Macavei Gabriel Sergiu

Inginer electronist

- constructie aparatura de laborator:

- aparatura control.

Albert Stefan

Inginer calculatoare

- intretinere, administrare si dezvoltare retea calculatoare;

- automatizari echipamente de masura.

Roscau Radu

Informatician

-prelucrarea datelor experimentale, imaginilor, semnalelor -programare

-intretinere retele

Pop Cristian

Fizician

Metode noninvazive de analiza a probelor biologice – imprastierea radiatiei laser ; Microscopie optica si electronica

Toloman Dana

Fizician

Determinare prin RES a dimensiunii si gradului de orientare a nanoparticulelor.

Raita Oana

Fizician

-Interactii magnetice si transport polaronic evidentiat prin RES in manganiti cu magnetorezis-tenta colosala

Floare Calin

Fizician

Investigarea complecsilor de incluziune supramolecu-lari utilizand metode optice si magnetice

Dinamica moleculara in ansambluri supramolecu-lare

Popa Adriana

Fizician

-Magnetismul materialelor magnetice nanostructurate

-Modelari interactii magnetice;

-Caracterizari. structurale

Bros Ildiko

Chimist

Sinteza organica;

Chimie analitica;

Prelucarea probelor in cimp de microunde.

Gligan Nicolae

Sing. Mecanic

- coordonare activitate de execuţie aparatura şi microproductie

- cercetare, proiectare, dezvoltare în dom. spectrometriei de masă

Ana Scalis

Asistent

Prelucrare probe de laborator

Ciupe Sorina

Tehnician

Analize cantitattive si calitative prin spectroscopie IR, UV-Vis; tehnici fotoacustice

Scarlat Adrian

Muncitor specialist

Prelucrari de precizie si testari