Obiectiv general:

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltarea unui instrument numeric performant cu care se poate reconstrui forma temporală – spectrală a pulsurilor laser din ELI-NP, precum și validarea experimentală a acestui instrument.

 

Obiective specifice:

O1. Construirea unui software folosind rețele neuronale artificiale (ANN) pentru reconstruirea formei pulsului laser din imaginea 2D obținut prin metoda D-scan sau FROG.

O2. Atașarea acestui software la echipamentul de măsurare și caracterizare puls D-scan sau FROG aflat la ELI-NP.

O3. Studierea influenței formei frontului de undă asupra posibilităților de focalizare și reconstrucție de puls.

Text Box: Caracterizarea și ajustarea pulsurilor laser prin experiment, 
software de reconstrucție și oglindă adaptivă — Pulse-MeReAd
Text Box: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca

INCDTIM