Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera folosind catalizatori metalici suportati. Tehnologie de obtinere, preparare si caracterizare fizico-chimica - REGES, NR. PROIECT 22098

Director de proiect: Dr. Nicolae Aldea

 

 
 

   INCDTIM