Obiectivul general al proiectului:

       Obiectivul general al acestui proiect constă în elaborarea unei teorii care să controleze interrelaţia microstructură - proprietăţi electrochimice ale electrozilor reciclați și dopaţi concomitent cu CuO şi V2O5 pentru aplicaţii la bateria auto.

 

           Scopul proiectului va fi însoţit de următoarele:

(1) prepararea electrozilor;

(2) investigarea structurii electrozilor;

(3) investigarea proprietăţilor electrochimice ale electrozilor preparaţi;

(4) investigarea structurii electrozilor prin tehnici moderne cu neutroni;

(5) compararea rezultatelor din diferite tehnici de investigare;

(6) elaborarea unei teorii privind efectul concentraţiei pe structură şi proprietăţi electrochimice;

(7) raportarea rezultatelor în reviste cotate ISI.

 

 

INCDTIM

Text Box: INVESTIGAREA ELECTROZILOR RECICLAȚI DE LA BATERIA AUTO FOLOSIND TEHNICI MODERNE DE ÎMPRĂȘTIERE CU NEUTRONI