2018

 

Lucrări  publicate în reviste cotate ISI

 

 

Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale

 

 

 

 

 

INCDTIM

Text Box: INVESTIGAREA ELECTROZILOR RECICLAȚI DE LA BATERIA AUTO FOLOSIND TEHNICI MODERNE DE ÎMPRĂȘTIERE CU NEUTRONI