Obiectivul general al proiectului:

     Obiectivul general al propunerii de proiect este: Investigare structurală prin tehnici moderne cu neutroni – SANS a ceramicilor zirconia de temperatură înaltă stabilizate cu alți oxizi.

Datele obținute din măsurătorile SANS pentru ceramicile zirconia vor aduce informații structurale valoroase legate de: i) mărimea, corelațiile spațiale și formele particulelor, aglomeratelor, microfisurilor sau porilor din faza cristalină precum și din soluție pe o scară de la 1nm până la câteva sute de nanometri; ii) tranzițiile de faze, efecte de impuritate; iii) particularitățile geometrice, numărul de agregate și gradul de polidispersie. Comparativ cu metoda sol gel unde ca precursori la sintede folosesc alcoxizi, metoda de sinterizare propusă în acest proiect are avantaj pentru domeniul medical. Efectele de impuritate sunt eliminate deoarece se folosesc ca materiale de start chiar oxizii respectivi.

 

           Scopul proiectului va fi însoţit de următoarele:

(1) prepararea materialelor ceramice pe bază de zirconia;

(2) investigarea structurii ceramicilor zirconia;

(3) investigarea structurii ceramicilor zirconia prin tehnici moderne de împrătiere cu neutroni;

(4) compararea rezultatelor din diferite tehnici de investigare;

(5) elaborarea unei teorii privind efectul concentraţiei pe structură şi proprietăţi structurale;

(6) raportarea rezultatelor în reviste cotate ISI.

 

 

INCDTIM

Text Box: ANALIZA EVOLUȚIEI MICROSTRUCTURII CERAMICILOR PE BAZĂ DE ZIRCONIA PRIN TEHNICI DE INVESTIGARE CU NEUTRONI