2018

 

Lucrări  publicate în reviste cotate ISI

 

 

Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale

 

 

 

 

 

INCDTIM

Text Box: ANALIZA EVOLUȚIEI MICROSTRUCTURII CERAMICILOR PE BAZĂ DE ZIRCONIA PRIN TEHNICI DE INVESTIGARE CU NEUTRONI