Etape şi activităţi


Etapa I. Studiul metodelor adecvate pentru separarea izotopului 15N necesar obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrură.
Activitate I.1. Analiza comparativă a metodelor de separare a 15N.
Activitate I.2. Studiu privind procesul de separare a 15N prin schimb izotopic din punctul de vedere al stabilirii metodelor şi tehnicilor de automatizare
Activitate I.3. Identificarea şi stabilirea parametrilor de separare care să permită producerea 15N la concentraţia şi cantitatea necesară combustibilului nuclear de tip nitrură.
Etapa II. Utilizarea combustibilului nuclear de tip nitrură īn reactori nucleari avansaţi şi īn Accelerator-Driven Systems pentru transmutaţia actinidelor radioactive din deşeurile nucleare
Activitate II.1. Analiza comparativă a proprietăţilor combustibilului nuclear de tip nitrură şi oxid.
Activitate II.2. Evaluarea teoretică a concentraţiei izotopului 15N necesară combustibilului nuclear de tip nitrură.
Etapa III. Modelarea separării izotopului 15N prin schimb izotopic īn sistemul NO, NO2-HNO3.
Activitate III.1. Evaluarea influenţei concentraţiei soluţiei de HNO3 asupra factorului elementar de separare şi a cineticii schimbului izotopic.
Activitate III.2. Definirea cerinţelor şi analiza sistemului pentru automatizarea procesului tehnologic de separare a izotopului 15N prin schimb izotopic NO, NO2-HNO3.
Activitate III.3. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea şi publicarea naţională sau internaţională a rezultatelor.
Activitate III.4. Obţinerea de echipamente şi aparate, amenajări şi asigurarea utilităţilor pentru laborator īn vederea crearii condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor de cercetare.
Etapa IV. Studiu privind conversia HNO3®NO, NO2 şi a NO, NO2®HNO3.
Activitate IV.1. Evaluarea parametrilor de conversie a HNO3(s)®NO,NO2(g).
Activitate IV.2. Evaluarea parametrilor de conversie NO, NO2(g) ® HNO3(s).
Activitate IV.3. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea şi publicarea naţională şi internaţională a rezultatelor.
Etapa V. Tehnologie pentru separarea 15N la concentraţia de 99% at. 15N.
Activitate V.1. Experimentarea soluţiei propuse pentru separarea 15N.
Activitate V.2. Stabilirea funcţiilor şi arhitecturii sistemului de automatizare proces, elaborarea de soluţii tehnologice şi informatice.
Activitate V.3. Elaborarea tehnologiei de separare a 15N prin schimb izotopic.
Activitate V.4.  Prezentarea şi demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii tehnologiei de producere a 15N īn scopul promovării.
Activitate V.5. Diseminarea pe scară largă prin comunicarea şi publicarea  naţională sau internaţională a rezultatelor.