Obiectivul principal

    Obiectivul principal al proiectului constă Ón obţinerea datelor ştiinţifice şi tehnice fundamentale şi elaborarea tehnologiei pentru separarea izotopului 15N Ón sistemul de schimb NO, NO2-HNO3, la concentraţia de  99% at. 15N şi Ón cantitatea necesară obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrură.