Obiective specifice eşalonate pe durata proiectului:

  1. Identificarea şi compararea metodelor de separare a izotopului 15N necesar obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrură.
  2. Fundamentarea utilizării combustibilului nuclear de tip nitrură Ón reactori nucleari avansaţi şi Ón Accelerator-Driven Systems pentru transmutaţia actinidelor radioactive din deşeurile nucleare.
  3. Evaluarea parametrilor optimi de separare a izotopului 15N prin schimb izotopic NO,NO2-HNO3.
  4. Realizarea conversiei acidului azotic Ón oxizi de azot şi a oxizilor de azot Ón acid azotic pentru separarea eficientă a izotopului 15N.
  5. Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 15N prin schimb izotopic Ón sistemul NO,NO2-HNO3.