Parteneri:
 

INCDTIM Cluj-Napoca     Coordonator

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca    Partener 1

Sucursala de Cerecetări Nucleare Piteşti Partener 2

SC. IPA SA. Cluj-Napoca Partener 3