Prezentare generală

 

In proiect se propune elaborarea unei noi tehnologii pentru producerea izotopului 15N la concentraţia de 99% at. 15N şi īn cantităţile cerute de utilizarea pentru obţinerea combustibilului de tip nitrură.

Pentru reactorii nucleari avansaţi şi Accelerator-Driven Systems se pune problema utilizării unui nou tip de combustibil nuclear sub formă de nitrură de uraniu (de exemplu) cu 15N, (U15N). Nitrura de uraniu are conductivitate termică de 5 ori mai mare decāt oxidul de uraniu, permiţānd scăderea presiunii gazelor de fisiune şi a altor fenomene care deranjează: fluajul, ruperea pastilelor de combustibil, etc. Acestea reprezintă avantaje importante pentru combustibilul de tip nitrură şi permit diminuarea preţului combustibilului nuclear. Pe de altă parte combustibilul nuclear de tip nitrură provoacă o scădere importantă a reactivităţii datorită creşterii densităţii nucleelor de 238U şi absorbţiei parazite de neutroni datorată izotopului 14N: 14N(n, p) 14C; 14N (n, t) 12C. Pentru reactorii rapizi cel mai deranjant fenomen este contaminarea cu izotopul radioactiv 14C.

Tinānd cont de aceste dificultăţi se consideră că folosirea combustibilului de tip nitrură este viabilă numai dacă se optează pentru izotopul 15N īn nitrură, care este stabil şi are o secţiune foarte mică pentru captura de neutroni.