Elaborarea tehnologiei de separare a izotopului 15N la concentraţie de 99% at. 15N

necesar obţinerii combustibilului nuclear de tip nitrură

Acronim: SIASI

Prezentare

Obiectivul principal Obiective specificeObiective măsurabileEtape şi activităţiRezultatePersonalParteneri