Distilatele Transilvănene — de la poveste la amprenta locală

(TRANSYPRINT)

PN-III-P2-2.1-PED-2019-1699

INCDTIM

Acasa

Proiect finanţat de: Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior,

a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 

Program:  PNCDI III, Program 2 -

Creşterea competitivităţii economiei româneşti

prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

Tipul proiectului:

Proiect experimental – demonstrativ (PED)

 

Director de proiect: Dr. Dana Alina Măgdaş

Nr. contract: 260 PED/03.08.2020

Perioada proiectului: 03.08.2020 — 31.07.2022

logo_uefiscdi

Contact:

Dr. Dana-Alina Măgdaş  - Director proiect

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tel.: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: alina.magdas@itim-cj.ro