Distilatele Transilvănene — de la poveste la amprenta locală

(TRANSYPRINT)

PN-III-P2-2.1-PED-2019-1699

INCDTIM

Obiective

Obiectiv 1. Construirea primei baze de date românești care conține amprentele izotopice și elementale ale distilatelor transilvănene.

Obiectiv 2. Amprentarea metabolică, bazată pe spectroscopie vibrațională și 1H-RMN, a băuturilor spirtoase transilvănene investigate. 

Obiectiv 3. Dezvoltarea și identificarea celui mai bun model chemometric pentru diferențierea geografică a băuturilor spirtoase din fructe. Profil izotopic și elemental versus metabolomică.

Obiectiv 4. Dezvoltarea și identificarea celui mai bun model chemometric pentru identificarea fructelor care au fost utilizate ca materii prime pentru distilate. Profil izotopic și elemental versus metabolomică.

Obiectiv 5. Evaluarea markerilor geografici ai băuturilor spirtoase investigate - amprenta geografică. 

Obiectiv 6. Identificarea markerilor specifici care caracterizează fiecare tip de distilat de fructe - amprentă varietală.

Contact:

Dr. Dana-Alina Măgdaş  - Director proiect

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tel.: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: alina.magdas@itim-cj.ro