Text Box: Optimizarea plumbului reciclat pentru aplicaţii la bateria auto
Text Box: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca

Proiect finanţat de Bugetul de Stat—MEN

Competiție lansată de UEFISCDI

Programul: PNCDI III, Competiţie cooperare bilaterală

                                            România – Republica Populară Chineză

Tipul proiectului : Proiect de mobilitati

Nr. contract:  13/BM/2018

 

Durata proiectului: 01.06.2018-31.12.2019

Valoarea totala  a proiectului: 50.000 lei

Director Proiect: CSI. abil. dr. chim. Simona RADA

                                                    Coordonator de proiect România:

Nume:

RADA

Prenume:

SIMONA

Adresa de e-mail:

radasimona@yahoo.com; Simona.Rada@itim-cj.ro

 

Instituţia gazdă (coordonatoare) a proiectului din România:

Numele instituţiei:

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) 

Tipul instituţiei:

Organizație de cercetare

CUI:

13221445

Adresa instituţiei:

Str. Donat, Nr. 65-103, Cluj-Napoca, Romania

 

Coordonator de proiect Republica Populară Chineză:

Nume:

JING

Prenume:

ZHANG

Adresa de e-mail:

jzhang@ihep.ac.cn

 

Instituţia gazdă (coordonatoare) a proiectului din Republica Populară Chineză:

Numele instituţiei:

Bejing Synchrotrin Radiation Facility, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science , P.R. China

Pagină web:

 http://english.ihep.cas.cn/au/ct/

                         

Membrii proiectului

Nume și Prenume

Poziția în proiect

Titlul științific

RADA Simona

Director de proiect

CSI. Abil. Dr. Chim

MACAVEI  Sergiu

Membru

CSI. Drd. Ing.

RADA Marius

Membru

IDTII. Dr. Ing.

DEHELEAN Adriana

Membru

CSIII. Dr. Fiz.

ZAGRAI Mioara

Membru

AC. Dr.

CUIBUS Denisa

Membru

Masterand

                                                                                   

                

REZUMATUL PROIECTULUI

 

Necesitatea construirii unei ”Societăţi a reciclării bateriilorutilizând metode nepoluante,

cu cost scăzut şi consum de energie redus rămâne o problemă a lumii moderne. Ambiţiile unui

electrochimist sunt valorificarea produşilor rezultaţi din reciclare în mediul de unde au provenit

la baterii reîncărcabile. Scopul general al proiectului constă în optimizarea plumbului reciclat

de la electrozii unei baterii auto uzate prin doparea simultană cu doi oxizi metalici: MnO2 și CuO

printr-o metodă eco-inovativă, cu cost şi consum de energie redus în vederea valorificării

performanţelor electrochimice ca noi electrozi pentru bateriile reîncărcabile.

 

                                                       

INCDTIM