Rezultate concurs de selecție pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul contractului de cercetare științifică PN-III-P1-1.1-TE-2016-0032 cu titlul "Design de peptide antimicrobiene cu potențial terapeutic ridicat: predicție in silico și validare experimentală":

Proces verbal Asistent cercetare cu specializare biologie

Proces verbal Cercetător științific specializarea fizică


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de promovare pe următoarele grade științifice.

Cercetător științific gradul I 1 post
Cercetător științific gradul II 7 posturi
Cercetător științific gradul III 11 posturi
Cercetător științific 13 posturi
Inginer Dezvoltare Tehnologică I 1 post
Inginer Dezvoltare Tehnologică II 2 posturi
Inginer Dezvoltare Tehnologică III 3 posturi

Anunţ concurs promovare pe grade științifice

Regulamentele concursului de promovare pe grade profesionale:

Regulament de organizare a concursului pentru conferirea gradelor profesionale CS

Anexe CS

Regulament de organizare a concursului pentru conferirea gradelor profesionale IDT

Anexe IDT

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 28 Ianuarie 2019. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultate concurs promovare


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi de:

Asistent de Cercetare Științifică

în cadrul Proiectului de cercetare "Program interinstituțional pentru dezvoltarea de soluții avansate pe bază de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifuncționale ale materialelor textile și din piele - PHYSforTeL", cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0743/44PCCDI/2018

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: norma întreagă, perioadă determinată, ianuarie 2019 - decembrie 2022.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 27 noiembrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 29.11.2018, ora 10:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi de:

Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

în cadrul Proiectului de cercetare 24PCCDI/2018 "Structuri geologice subacvatice favorabile generării şi acumulării de metan biogen – procese geobiochimice asociate” acronym - uBioGas, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0178

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: norma întreagă, perioadă determinată (pe durata derulării proiectului + 2 ani), decembrie 2018 - august 2022.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 octombrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 11.10.2018, ora 13:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi de:

Asistent de Cercetare Științifică (ACS)

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Program interinstituțional pentru dezvoltarea de soluții avansate pe bază de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifuncționale ale materialelor textile și din piele" competiţia PCCDI 2017

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: perioadă determinată de la 01.01.2019 până la data de 31.12.2022, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 octombrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 12.10.2018, ora 10:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a unui post de:

Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

în cadrul contractului de cercetare 58PCCDI/2018, "Noi metodologii de diagnosticare și tratament: provocări actuale și soluții tehnologice bazate pe nanomateriale și biomateriale” acronim- SANOMAT", cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0062.

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: norma întreagă, perioadă determinată (pe durata derulării proiectului + 2 ani), decembrie 2018 – decembrie 2022

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 octombrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 09.10.2018, ora 11:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a unui post de:

Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

în cadrul contractului de cercetare 64PCCDI/2018, "Dezvoltarea de radiofarmaceutice și tehnici nucleare în oncologie pentru imagistică și tratament personalizat la nivel molecular” acronim- ONCORAD", cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0769.

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: norma întreagă, perioadă determinată (pe durata derulării proiectului + 2 ani), decembrie 2018 – decembrie 2022

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 octombrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 09.10.2018, ora 13:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a 4 posturi de:

Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

în cadrul contractului de cercetare 74PCCDI/2018, "Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și nano-structurate cu aplicații biomedicale” acronim- TehnoBioMed", cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0010.

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: norma întreagă, perioadă determinată (pe durata derulării proiectului + 2 ani), noiembrie 2018 – august 2022

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 octombrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 11.10.2018, ora 10:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a 3 posturi de:

Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

în cadrul contractului de cercetare 80PCCDI/2018, "Tehnologii emergente pentru valorificarea industriala a structurilor 2D (grafenice si nongrafenice)” acronim- EMERG2Ind", cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0387.

Anunţ concurs - Asistent de Cercetare Științifică - Doctorand

Proces Verbal Rezultat

Tipul contractului: norma întreagă, perioadă determinată (pe durata derulării proiectului + 2 ani), decembrie 2018 – decembrie 2022

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 octombrie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 11.10.2018, ora 12:00 sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Dezvoltarea informaţiei cuantice şi a tehnologiilor cuantice în România" competiţia PCCDI 2017

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până la data de 31.12.2022, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 4 Iunie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător ştiinţific

în domeniul fizică, în cadrul Departamentului de Fizica și Tehnologia Izotopilor Stabili.

Anunţ concurs - Cercetător ştiinţific

Tipul contractului: perioadă determinată de 1 an, normă de 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 22 Martie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul contractului de cercetare ştiinţifică cu titlul "Structuri bidimensuinale de ftalocianina şi porfirina formate prin legături covalente: studiu teoretic" competiţia Cercetare fundamentală şi de frontieră, codul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0217

Anunţ concurs - Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată până 31.12.2019.

Cerere de înscriere la concurs - model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 Februarie 2018. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.