O nouă abordare chemometrică pentru autentificarea vinurilor albe, utilizând markeri neconvenţionali

(CHEMWINE)

PN-III-CERC-CO-PED-2016

INCDTIM

Acasa

Proiect finanţat de: Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior,

a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 

Program:  PNCDI III, Program 2 -

Creşterea competitivităţii economiei româneşti

prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 

Tipul proiectului:

Proiect experimental – demonstrativ (PED)

 

Director de proiect: Dr. Dana-Alina Măgdaş

Nr. contract: 187 PED/2017 

Perioada proiectului: 04.09.2017 — 31.12.2018

logo_uefiscdi

Contact:

Dr. Dana-Alina Măgdaş  - Director proiect

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tel.: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: alina.magdas@itim-cj.ro