PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE III

INCDTIM

Obiective

Obiectivul general

Utilizarea cu maximă eficiență a fondurilor de dezvoltare instituțională pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță definiți prin program și dinamizarea tuturor activităților CDI din cadrul INCDTIM.

 

Obiective specifice:

OS1: Îmbunătățirea performanței științifice și tehnologice – ne vom concentra pe creșterea calității și a impactului rezultatelor CDI obținute, ca premisă a creșterii ratei de succes la competițiile de proiecte:

OS2: Creșterea eficienței în activitatea CDI prin utilizarea optimă a fondurilor alocate prin proiect pentru investiții în infrastructura de cercetare.

OS3: O mai bună integrare în Aria de Cercetare Europeană – ne propunem să ne consolidăm prezența în parteneriatele internaționale existente (experimentul ATLAS - LHC@CERN, DarkSide 20k, ELI), să ne racordăm mai bine la prioritățile CDI ale UE (European Green Deal, decarbonificarea economiei, Quantum Flagship, Graphene Flagship, EU-Hydrogen Strategy), să ne creștem gradul de participare la proiecte/consorții europene și să ne diversificăm tipurile de acțiuni/proiecte în care ne vom implica.

OS4: Un rol mai important ca furnizor de rezultate și expertiză CDI în mediul socio-economic local / regional – vom exploata la maxim oportunitățile oferite de noul Program Operațional Regional pentru a contribui mai mult la dezvoltarea inovativă a economiei locale / regionale și ne vom asuma un rol sporit în formarea profesională pentru o carieră în cercetare a studenților din regiune.

OS5: Creșterea gradului de valorificare în practică a rezultatelor CDI – vom continua trendul ascendent din ultimii ani prin intensificarea activităților de inovare și transfer tehnologic, dar și prin diversificarea ofertei de rezultate / servicii CDI adresate sectorului economic.

OS6: Creșterea continuă a vizibilității INCDTIM – ne propunem să intensificăm și să diversificăm acțiunile de comunicare și promovare pe trei paliere distincte: comunitatea științifică, mediul de afaceri și publicul larg.

Contact:

Dr. Ioan TURCU - Director proiect

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tel.: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: ioan.turcu@itim-cj.ro

CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI INSTITUȚIONALE A
INCDTIM CLUJ-NAPOCA

(CONSOL-ITIM)

RO    EN