PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI INOVARE III

INCDTIM

Rezumat

Proiectul Consolidarea performanţei instituţionale a INCDTIM Cluj-Napoca, Acronim CONSOL-ITIM, se derulează în perioada ianuarie 2022 – iunie 2024, cu un buget total de 6.4 milioane lei. Principale activități ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului se focalizează pe: i) creșterea gradului de implicare a INCDTIM in proiecte internaționale majore precum si a vizibilității sale pe plan International; ii) stimularea activităților dedicate accesării de fonduri CDI europene și a transferului tehnologic; iii) sprijinirea mobilității personalului de cercetare, în special a tinerilor cercetători; iv) modernizarea și întreținerea infrastructurii de cercetare; v) sprijinirea brevetării și a publicării în regim open access; vi) intensificarea și diversificarea activităților de comunicare și promovare pe trei paliere distincte: comunitatea științifică, mediul de afaceri și publicul larg.

CONSOL-ITIM îşi propune să contribuie substanțial la dezvoltarea instituţională a INCDTIM prin susținerea financiară a următoarelor categorii de rezultate:

· Publicații în reviste cu factor de impact mare susținute prin program – minim 40 (25 în Q1)

· Mobilități / stagii de lucru – 50 om x lună;

· Propuneri de proiecte CDI europene de tip Horizon Europe și/sau similare – minim 4;

· Contribuția la stimularea / formarea cercetătorilor tineri – cel puțin 75% din mobilități/stagii sunt adresate cercetătorilor de până la 40 ani;

· Cel puțin 10 noi locuri de muncă – creșterea ratei de succes la competițiile  de proiecte CDI;

· Dezvoltarea infrastructurii de cercetare – investiții în infrastructură nouă (30% din buget), respectiv piese de schimb/reparații/revizii a celei existente (12%) din buget;

· Direcții de cercetare noi dezvoltate în domenii emergente sau de nișă – 2;

· Direcții de cercetare concordante cu priorități ale UE și naționale susținute prin proiect – 5;

· Susținerea participării la proiecte colaborative internaționale de mare anvergură – 2, ATLAS@LHC CERN și DarkSide 20k;

· Sprijin pentru inovare organizațională – consolidarea potențialului de accesare a fondurilor CDI europene; alinierea la regulile de bune practici internaționale în domeniul transferului tehnologic;

· Sprijinirea activității de brevetare internațională – cel puțin 3 solicitări de brevete internaționale;

· Creșterea vizibilității prin organizarea de evenimente de comunicare a rezultatelor remarcabile, de promovare a științei în societate și de stabilire de noi contacte cu mediul de afaceri – cel puțin 5.

Contact:

Dr. Ioan TURCU - Director proiect

Adresa: Str. Donat nr. 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Tel.: +40 264 58 40 37

Fax: +40 264 42 00 42

E-mail: ioan.turcu@itim-cj.ro

CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI INSTITUȚIONALE A
INCDTIM CLUJ-NAPOCA

(CONSOL-ITIM)

RO    EN