Text Box: O NOUĂ ABORDARE PENTRU OBŢINEREA ELECTROZILOR DE PLUMB UTILIZAŢI ÎN ACUMULATORII AUTO 
Text Box: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca

Proiect finanţat de Bugetul de Stat - MEN

Competiție lansată de UEFISCDI

 

Programul: PNCDI III, P 2, Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tipul proiectului : Proiect experimental– demonstrativ

Nr. contract:  82/2017

 

Titlul proiectului: O nouă abordare pentru obținerea electrozilor de Plumb utilizați în acumulatorii auto

 

Durata proiectului: 03.01.2017-30.06.2018

Valoarea totală  a proiectului: 600.000 lei

Director Proiect: Dr.  Ing. Marius RADA

                                           

Instituţia gazdă (coordonatoare) a proiectului din România:

Numele instituţiei:

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM)

Tipul instituţiei:

Organizație de cercetare

CUI:

13221445

Adresa instituţiei:

Str. Donat, Nr. 67-103, Cluj-Napoca, Romania

 

                                                                                         

                                                             Membrii proiectului

 

 

 

 

 

                                          

 

                             

 

 

 

 

ABSTRACTUL PROIECTULUI

 

 Bateriile sunt esenţiale în societatea modernă ca excelente surse de energie electrică. Peste 95% din materialele bateriei auto sunt reciclabile iar sursa cea mai importantă la reciclare este masa activă a electrozilor bateriei compusă din PbO2/PbSO4 and Pb/PbSO4. Directivele UE pe baterii au ca scop rata mai mare de reciclare şi îmbunătăţirea performanţelor acestora. Principalele probleme privind reciclarea plumbului din bateriile auto uzate sunt: i) reducerea poluanţilor şi a consumului de energie la producerea plumbului; ii)  reducerea de energie şi timp folosit pentru a converti oxizii şi sulfaţii în metal, care apoi sunt reconvertiţi la oxizi; iii) solubilitatea micã a compușilor cu plumb în solvenți; iv) desulfatizarea ineficientã. Domeniul specific al acestui proiect este o nouã abordare cu privire la Reciclarea Electrozilor Bateriei Auto ca surse de energii alternative.  Cercetările vor fi efectuate pentru a crea un pachet complex pentru: i) a recicla electrozii baterilor auto şi ii) a integra noii produşi ca electrozi la acumulatorii auto. Performanţele aşteptate la finalizarea acestui proiect sunt: 1) sinteza/crearea de noi materiale; 2) optimizarea performanţelor electrozilor pe baza de plumb; 3) fabricarea bateriilor prototip; 4) compararea performanţelor noilor prototipuri cu baterii standard; 5) raportarea rezultatelor în reviste cotate ISI.

                                                       

INCDTIM

Nume si prenume

Pozitie in proiect

Titlu științific

RADA Marius

Director de proiect

IDT. II

ALDEA Nicolae

Cercetator

CS I

PANA Ovidiu

Cercetator

CS I

RADA Simona

Cercetator

CS I

SUCIU Ramona

Cercetator

CS III

TUDORAN Cristian

Cercetator

IDT II

ZAGRAI Mioara

Doctorand

AC

MACAVEI Sergiu

Cercetator

IDT I