Investigarea prin metode moderne a inter-relaţiei

structură-proprietăţi luminescente în sisteme vitroase pe bază de plumb dopate cu ioni de europiu

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

 

Contact: Asist. Cercet. Drd. Zagrai Mioara

Tel: 004-0264-584037, interior 212

Fax: 004-0264-420042

E-mail: mioara.zagrai@itim-cj.ro

INCDTIM

 Materialele care încorporează ioni de pământ rar, precum ionul de  europiu, sunt de mare importanţă pentru comunitatea ştiinţifică şi pentru aplicaţii fotonice incluzând tuburi fluorescente eficiente, diode cu emisie de lumină (LED-uri albe pe bază de fosfor), televizoare color (de culoare roşie şi albastră), monitoare, dispozitive optice, materiale laser, etc.

  Sticlele pe bază de PbO2-Pb ca matrice gazdă pentru astfel de aplicaţii au ca avantaj  încorporarea unei cantităţi mari de ioni de pământ rar la o temperatură joasă.

   În acest proiect se va realiza o analiză comparativă a structurii şi proprietăţilor luminescente pentru două sisteme vitroase pe bază de PbO2-Pb, unul dopat numai cu Eu2O3 şi celălalt dopat atât cu Eu2O3 cât şi cu Gd2O3 în diferite concentraţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probele vor fi caracterizate cu tehnici avansate de investigare pe bază de radiaţie sincrotronică la partenerii chinezi. Compararea rezultatelor din diferite tehnici de investigare vor permite studierea în detaliu a microstructurii sticlelor şi vitroceramicilor, identificarea numărului de coordinare al plumbului, al mediului de coordinare al ionului de pământ rar şi vor putea fi descrise mecanismele care stau la baza fenomenului de luminescenţă.