Investigarea prin metode moderne a inter-relaţiei

structură-proprietăţi luminescente în sisteme vitroase pe bază

de plumb dopate cu ioni de europiu

 

 

 

Contact: Asist. Cercet. Drd. Zagrai Mioara

Tel: 004-0264-584037, interior 212

Fax: 004-0264-420042

E-mail: mioara.zagrai@itim-cj.ro

Vertical Scroll:

 

Scopul acestui proiect constă în elaborarea unei teorii care să controleze proprietăţile luminescente ale materialelor dopate cu ioni de pământ rar, respectiv numai cu ioni de europiu şi co-dopate atât cu ioni de europiu cât şi cu ioni de gadoliniu în vederea obţinerii unor proprietăţi optice îmbunătăţite pentru aplicaţii tehnologice. În vederea îndeplinirii acestui scop s-au stabilit următoarele obiective:

1. Sinteza sistemelor vitroase pe bază de PbO2-Pb dopate cu ioni de pământ rar;

2. Investigarea structurii materialelor obţinute prin: difracţie de raze X şi metode spectroscopice de analiză.

3. Investigarea probelor prin tehnici avansate cu radiaţie sincrotronică: spectroscopie de împrăştiere la unghiuri mici cu raze X şi spectroscopie de absorbţie cu raze X .

4. Compararea rezultatelor din diferite tehnici de investigare şi elaborarea unei teorii privind inter-relaţia structură-proprietăţi luminescente ale sistemelor obţinute;

5. Diseminarea rezultatelor .

Obiective

INCDTIM