Investigarea prin metode moderne a inter-relaţiei

structură-proprietăţi luminescente în sisteme vitroase pe bază de plumb dopate cu ioni de europiu

 

 

Rezultate şi publicaţii

Contact: Asist. Cercet. Drd. Zagrai Mioara

Tel: 004-0264-584037, interior 212

Fax: 004-0264-420042

E-mail: mioara.zagrai@itim-cj.ro

INCDTIM