Investigarea prin metode moderne a inter-relaţiei

structură-proprietăţi luminescente în sisteme vitroase pe bază de plumb dopate cu ioni de europiu

 

 

Contact:

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare,

INCDTIM, Cluj-Napoca        

Adresa: Str. Donat nr. 67-103
PO 5 Box 700
400293 Cluj-Napoca,

România
Telefon: +40 264 58 40 37
Fax: +40 264 42 00 42
E-mail: itim@itim-cj.ro

 

 

Asist. Cercet. Drd. ZAGRAI MIOARA

Telefon: +40 264 58 40 37, interior 212
Fax: +40 264 42 00 42
E-mail: mioara.zagrai@itim-cj.ro

INCDTIM