Text Box: Prezentare
Text Box: Dat fiind obiectivul primar de a crea un laborator de cercetare pentru testarea în condiţii reale a eficienţei energetice produse de panouri fotovoltaice moderne şi instalaţii eoliene, proiectul, se încadrează în trendul de cercetare existent acum la nivel naţional şi European, este integrat cu succes în cadrul infrastructurii instituţionale a Clusterului TREC. Astfel, proiectul deschide noi porţi spre cooperare între membrii clusterului prin implementarea unui parc experimental de cercetare care să demonstreze beneficiile producerii de energie alternativă mixtă, în condiţii reale de climă în zona de Nord-Vest a României. Acest parc va da posibilitatea agenţilor economici să se convingă de faptul că energia regenerabilă, curată produsă cu echipamente adecvate şi consumată în mod eficient, este o alternativă extrem de viabilă la energia clasică, sporind astfel atractivitatea investitorilor în acest domeniu de viitor. 
În termeni practici, acest parc ştiinţific experimental mixt va fi primul de acest fel în zona de Nord-Vest a României, care încearcă să crească eficienţa energetică şi să încurajeze consumul descentralizat de energie produsă din surse regenerabile. În timpul derulării proiectului se vor găsi cele mai bune soluţii de amplasament, respectiv de mix (solar+eolian) pentru a obţine maxim de eficienţă în condiţiile de climă şi zonă date. 
	Proiectul prezintă un model de management energetic descentralizat, care poate fi implementat pe scară largă, promovând astfel ideea de comunităţi de dimensiuni mici/medii, independente energetic, concept care va conduce la implementarea acestor tehnologii de producţie a energiilor regenerabile, la scară largă.
	Testele vor fi efectuate în cadrul Cluj Innovation Park cu diverşi consumatori din infrastructura parcului, pentru a determina cifrele de management energetic – procentul optim de utilizare directă, respectiv cel de stocare. Această aplicare practică va oferi posibilitatea de a replica proiectul, astfel încât modelul de consum propriu şi eficienţa energetică să fie implementat şi de alţi posibili investitori în acest domeniu. Prin posibilitatea implementării proiectului de parc mixt fotovoltaic şi eolian în mai multe zone din regiunea de N-V şi din ţară , ne adresăm consumatorului mediu: întreprinderi, firme, mici comunităţi, etc.
	Aparatura de testare şi clusterul de calcul există în cadrul Centrului de Cercetare şi Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative - CETATEA din cadrul INCDTIM, centru construit prin finanţare din fonduri structurale POS-CCE A2-O 2.2.1-2013-1, proiect ID 550/12025.
	Prin intermediul clusterului inovativ TREC, vom asigura accesul la infrastructura proiectului pentru actori din mediul privat (producători de energie regenerabilă, companii de consultanţă energetică), institute de cercetare şi unversităţi. Dată fiind implicarea integrată a acestor actori, rezultatele cercetării vor beneficia de experienţă trans-sectorială şi vor oferi soluţii viabile pentru intreaga gamă de interese reprezentate. 
Beneficiarii direcţi ai proiectului 
1. Beneficiarul imediat este Cluj Innovation Park, pe terenul căruia se va amplasa noua infrastructură de cercetare. Pe lângă investiţia în echipamente, plusvaloarea semnificativă adăugată este introducerea unei noi activităţi în obiectul de activitate al societăţii – cod CAEN 72 activităţi CDI. Evident va urma angajarea de personal specializat în CDI şi implicarea firmei în proiecte de cercetare care să valorifice noua investiţie la potenţial maxim. 
2. După terminarea investiţiei, primii beneficiari vor fi membrii clusterului care desfăşoară activităţi de cercetare. Proiectele se vor desfăşura utilizând echipamentele din parcul ştiinţific – generatoare fotovoltaice, eoliene, unităţi de stocare – pentru cercetări ce vizează eficientizarea utilizării energiei produse şi elaborarea de software pentru managementul acestor sisteme integrate, care funcţionează separat de reţea (off grid) şi consumă la locul producerii. 
3. Echipamentele prototip testate în parc îndeplinesc şi rolul de demonstratoare fiind expuse şi funcţionale. Vor aparea primii actori din mediul economic doritori să investească pentru producerea acestor echipamente. Firmele care au prioritate şi drept de preempţiune pentru a obţine dreptul de producţie sunt, conform acordului de asociere, cele care fac parte din cluster, înainte de expunerea prototipului. Pentru acestea, cesionarea dreptului de fabricaţie este gratuită, urmând să plătească doar redevenţe pentru produsele vândute. Posibilităţile de extindere a producţiei şi de perfecţionare a echipamentelor cresc exponenţial pentru membrii clusterului.
Text Box: Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020